ธุรกิจ

เคล็ดลับการเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ

Thai Trading Focus

เคล็ดลับการเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ

เมื่อคุณกลายมาเป็นผู้นำในธรกิจหรือบริษัท คุณอาจจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพนักงานของคุณในฐานะผู้นำ และหน้าที่ของคุณไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาองค์กร แต่คุณต้องพัฒนาสวัสดิการพนักงานอีกด้วย การเป็นผู้นำ ทุกๆารเคลื่อนไหวของคุณเป็นที่จับตามองของพนักงาน เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรผิดแล้วล่ะก็ พนักงานของคุณจะไม่ให้เกียรติหรือเชื่อในตัวคุณ และในทางกลับกันถ้าคุณเป็นตัวอย่างที่ดี พนักงานของคุณจะเคารพและให้เกียรติคุณ เพราะฉะนั้นเราจึงนำเคล็ดลับการเป็นผู้นำมากฝากค่ะ เพื่อให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพนักงานอย่างเป็นมืออาชีพ

thebalancecareers.com กล่าวว่า ผู้นำที่ดีทุกคนควรจะมีทักษะด้านสังคม เพื่อช่วยให้คุณและพนักงาน หรือทีมของคุณมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และนี่เป็นเคล็ดลับการเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ

มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่คุณทำงาน

ผู้นำจะต้องมีความเฉลียวฉลาด และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่คุณทำงานอยู่ เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ คุณสามารถจูงใจผู้อื่นได้ เมื่อคุณเข้าใจธุรกิจของคุณที่คุณกำลังทำอยู่ เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่า คุณควรทำอะไรบ้าง จากนั้นคุณจึงสามารถบอกหรือแนะนำพนักงานของคุณได้

มากไปกว่านั้นคุณจะต้องแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานกับพนักงานของคุณและนี่ไม่ใช่การโอ้อวด แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำ พวกเขาจะต้องฟังคุณ เมื่อพวกเขารู้สึกประทับใจต่อความสำเร็จที่คุณได้รับ และมุมมองทางธุรกิจที่คุณมี

กำหนดเป้าหมาย

การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในแต่ละโปรเจค อธิบายถึงความคาดหวังของพนักงานเกี่ยวกับเป้าหมายที่บริษัทจะต้องทำให้สำเร็จ เพราะวิธีนี้จะทำให้พวกเขามีแรงบันดาลใจและจริงจังกับการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การมีเป้าหมายที่ชัดเจน คุณสามารถชี้ทางให้กับพนักงานของคุณได้อย่างถูกต้อง และคุณยังสามารถแนะนำและสนับสนุนให้พวกเขาทำหน้าที่ของตนได้สำเร็จ เพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีจะต้องมีอำนาจหรืออิทธิพลต่อพนักงานเพื่อให้พวกเขาทำงานได้บรรลุเป้าหมาย

ขี้แจงกฎการทำงาน

สร้างนโยบายการทำงานให้ชัดเจนมากที่สุดโดยเริ่มตั้งแต่คุณก่อตั้งธุรกิจ เขียนกฎระเบียบและบอกให้พนักงานรู้ กฎระเบียบเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้กับพนักงานและตัวคุณเองในระหว่างการทำงาน และยังทำให้คุณและพนักงานของคุณตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอีกด้วย

การมีกฎที่ชัดเจน พนักงานของคุณต้องรู้ว่าอะไรที่ควรทำ และไม่ควรทำ พวกเขาจะพยายามจัดการตัวเองโดยคำนึงถึงนโยบายของบริษัท และยังทำให้คุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

รับข้อเสนอแนะ

คุณจะต้องมีการแสดงออกที่เหมาะสม ไม่ใช่เผด็จการที่ใครก็ไม่สามารถต่อต้านได้ คุณจะต้องเปิดรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงาน ให้โอกาสให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น เพราะคุณสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากพวกเขาได้

และด้วยเหตุผลนี้ทุกครั้งที่มีการประชุม คุณจะต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง จากนั้นนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาคุยกัน บางทีความคิดเห็นของคุณอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด คุณจำเป็นต้องฟังความคิดเห็นจากคนอื่นด้วย เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

ให้รางวัลแก่พนักงาน

การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย คุณจะต้องมีรางวัลให้กับพวกเขา รางวัลเหล่านั้นอาจเป็นโบนัส, การเพิ่มเงินเดือน, การเลี้ยงอาหารเย็น, การให้ตั๋วเครื่องบินเพื่อนำไปใช้ในวันหยุด หรือการให้ของขวัญ

วิธีนี้จะทำให้พนักงานของคุณรู้สึกมีคุณค่าแก่บริษัทที่พวกเขาทำ พวกเขาจะทำหน้าที่ของพวกเขาให้ดีที่สุดและพวกเขาจะกลายมาเป็นพนักงานที่มีคุณภาพของบริษัท เพราะฉะนั้นบริษัทจะบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าพวกเขามีความสุขกับการทำงาน

ยอมรับข้อผิดพลาด

คุณไม่สามารถหนีความผิดพลาดได้ คุณจะต้องตระหนักถึงความผิดพลาดเสมอ มันก็คงไม่เป็นอะไรถ้าคุณจะต้องกล่าวคำขอโทษกับพนักงานเมื่อคุณทำสิ่งผิดพลาด พวกเขาจะเคารพในตัวคุณที่คุณเป็นคนนอบน้อมถ่อมตน และรู้จักพัฒนาตนเอง และวิธีนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและพนักงานของคุณดีตามไปด้วย

เป็นมิตร

คุณไม่จำเป็นต้องคุยกับพนักงานตลอดเวลา เพื่อให้คุณดูเป็นมิตร แตคุณต้องแสดงมุมมองหรือทัศนคติของคุณก่อน ยกตัวอย่างเช่น ยิ้มและทักทายพนักงานของคุณเมื่อคุณเจอพวกเขา คุณจะเป็นที่ชื่นชอบของพวกเขา เพราะพวกเขาจะรู้สึกอบอุ่นเวลาทำงานกับคุณ มากไปกว่านั้นคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวพนักงานของคุณ เพราะมันจะททำให้ความสัมพันธ์ของคุณและพวกเขาดีขึ้นกว่าเดิมตามไปด้วย

Show More

Leave a Reply

Back to top button