ธุรกิจ

คุณจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT

Thai Trading Focus

คุณจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ SWOT Analysis

SWOT analysis คือกลยุทธ์การวางแผนที่ใช้ประเมินจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจ จุดแข็งและโอกาสเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ แต่ในทางตรงกันข้ามจุดอ่อนและอุปสรรคเป็นข้อเสียต่อธุรกิจ

มีปัจจัยหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมภายในของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น กฎระเบียบของบริษัท, ลิขสิทธิ์, สถานที่ตั้ง และอื่นๆอีกมากมาย ในขณะที่โอกาสและจุดอ่อนของธุรกิจนั้นเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ยกตัวอย่างเช่น คู่แข่ง, ซัพพลายเออร์, ราคาตลาด, ข้อจำกัดทางการตลาด และอื่นๆ ปัจจัยเหล่านี้ยากที่จะควบคุม และอาจเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลา

คุณสามารถใช้ SWOT analysis ในการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ เพื่อประเมินสภาพการตลาดหรือธุรกิจ จากนั้นตอบสนองต่อผลการวิเคราะห์ที่คุณวิเคราะห์ได้ และคุณควรจะทำการวิเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

thebalancesmb.com เผยว่า SWOT analysis สามารถทำให้เรารู้ถึงสถานการณ์หลายๆด้าน และสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆสถานการณ์

วิธีการทำ SWOT analysis

คุณควรทำ SWOT กับกลุ่มคนหลายๆคน เพื่อคุณจะได้มุมมองหลายๆมุมมองในธุรกิจของคุณ ยกตัวอย่างเช่น จากการบริหารจัดการ, การตลาด, การบริการลูกค้า หรือแม้กระทั่งจากตัวลูกค้าเอง เพื่อได้รับผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กระบวนการนี้อาจเป็นโอกาสสำหรับคุณในการสร้างทีมและยังเป็นการส่งเสริมให้คนในทีมของคุณมีส่วนร่วมกับธุรกิจในการสร้างและใช้กลยุทธ์ของธุรกิจ

คุณอาจทำ SWOT analysis โดยการใช้ตารางสี่ช่อง แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้วิธีการของคุณเองเพื่อให้คุณเข้าใจและวิเคราะห์ง่ายขึ้น

Show More
Back to top button