ธุรกิจ

คำถามที่มักถามกันใน SWOT Analysis

Thai Trading Focus

คำถามที่มักถามกันใน SWOT Analysis

SWOT analysis เป็นวิธีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินจุดเเข็ง, จุดอ่อน, โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ มากไปกว่านั้นเมื่อคุณทำการวิเคราะห์ SWOT คุณควรจะเตรียมคำถามที่อาจเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ SWOT และ thebalancesmb.com เผยว่า นักธุรกิจหลายคนไม่ได้ใช้ SWOT ในการวางแผนการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาใช้มันเป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ และจากนั้นนำเอาไปใช้ประกอบการการตัดสินใจร่วมกับทีม 

เพราะฉะนั้นเราเลยเอาคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการทำ SWOT มากฝากกันค่ะ เผื่อมันอาจจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณเอง มาดูกันเลยค่ะ

จุดแข็ง

องค์ประกอบของจุดแข็งจะประกอบไปด้วย จุดแข็งของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งอยู่ในขอบเขตภายในขององค์กร

คำถามตัวอย่าง 

 • ทรัพยากรที่บริษัทมีคืออะไร?

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดถึงทรัพยากร เรามักจะหมายถึง HR และเมื่อคุณพูดถึงจุดแข็ง คุณควรพิจารณาจุดแข็งที่ HR มีเป็นข้อๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องของ ประสบการณ์, เครือข่าย, กฎระเบียบ, ทักษะ, ความรู้ และอื่นๆ

 • สินทรัพย์จับต้องได้ที่บริษัทมีคืออะไร?

ยกตัวอย่างเช่น เงินทุน, หุ้นกู้, ลูกค้าประจำ และอื่นๆ

 • จุดแข็งอะไรที่บริษัทมีและดีกว่าคู่แข่ง?
 • บริษัทของคุณมีการทำวิจัยและพัฒนาหรือไม่?

จุดอ่อน

จุดอ่อนที่อยู่ในขอบเขตภายในขององค์กรโดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

คำถามตัวอย่าง

 • ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวขัดขวางความสำเร็จของบริษัท?
 • แผนกไหนของบริษัทที่จำเป็นต้องถูกพัฒนาเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้?
 • บริษัทมีทรัพยากรอะไรที่จำกัด?
 • บริษัทมีกลยุทธ์ในเรื่องของสถานที่ตั้งหรือไม่?

โอกาส

โอกาสก็คืออัจจัยภายนอกที่อาจเป็นตัววัดความสำเร็จของบริษัท

คำถามตัวอย่าง

 • มีโอกาสอะไรบ้างในเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจคุณ?
 • มุมมองของลูกค้ากับองค์กรของคุณเป็นไปในทางบวกหรือไม่?
 • การตลาดในธุรกิจของคุณจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้?
 • มีปัจจัยอื่นอีกไหมที่ให้โอกาสกับธุรกิจของคุณ?

อุปสรรค

ปัจจัยภายนอกที่มีผลทางลบหรือเป็นอันตรายต่อธุรกิจของคุณ และคุณไม่สามารถควบคุมได้ แต่คุณสามารถเตรียมตัวรับมือโดยการเตรียมแผนฉุกเฉินจากอุปสรรคเหล่านี้ได้

คำถามตัวอย่าง

 • คู่แข่งในธุรกิจของคุณคือใครบ้าง?
 • ปัจจัยอะไรบ้าที่ส่งผลร้ายต่อธุรกิจของคุณ?
 • เทรนของตลาดเป็นผลร้ายต่อธุรกิจของคุณหรือไม่?
 • ต้นทุนของวัตถุดิบที่คุณใช้เพิ่มขึ้นหรือไม่?
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า, เศรษฐกิจ หรือแม้แต่กฎระเบียบของภาครัฐมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างไร?

ในการตอบคำถามเหล่านี้ คุณจะต้องรู้จักธุรกิจของคุณเสียก่อน แล้วนำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้

Show More
Back to top button