ธุรกิจ

โรคระบาดส่งผลกระทบต่อแนวคิดทางธุรกิจได้อย่างไร?

Thai Trading Focus

โรคระบาดส่งผลกระทบต่อแนวคิดทางธุรกิจได้อย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

ในยุคของ new normal ไม่ได้หมายความว่า การใช้ชีวิตของมนุษย์เราจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยสะทีเดียว แต่ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย

โรคระบาดเป็นการเติอนให้บริษัทเตรียมรับมือกับการเผชิญปัญหาความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะต้องคอยรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทรนในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การใช้ cloud และ AI ให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะจัดการกับวิธีการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

พลังท้องถิ่น

เนื่องจากความล้มเหลวของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก บริษัทจะต้องจัดการการบริหารในส่วนนี้ใหม่ แทนทีจะรวมอำนาจการบริหาร แต่บริหารด้วยการกระจายอำนาจแทน

บริษัทต่างประเทศหรือข้ามชาติจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทสาขาของประเทศตนเองให้มาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการล้มละลายแบบโดมิโน่ นอกจากนั้นแล้วการร่วมมือกันกับบริษัทภายในประเทศก็เป็นสิ่งที่ควรทำค่ะ

ความต่อเนื่องของธุรกิจหลังจากการเกิดโรคระบาด

บริษัทจะต้องมีแผนพัฒนาความต่อเนื่องของบริษัท โดยการสร้างทางเลือกให้มากจึ้น พวกเขาสามารถหาไอเดียหรือแนวคิดใหม่ภายใต้ภาวะวิกฤตนี้ให้ได้

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทได้เรียนรู้จาก COVID-19 ก็คือแผนความต่อเนื่องของธุรกิจไม่สามารถใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแผนกหนึ่งได้ พนักงานทุกคนควรจะมีความสามารถในการดำเนินการตามแผนให้ได้

Show More
Back to top button