ธุรกิจ

ข้อผิดพลาดที่บริษัทมักใช้โซเชียลมีเดียไปในทางที่ไม่เหมาะสม

Thai Trading Focus

มีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน

บริษัทบางแห่งยังคงใช้โซเชียลมีเดียเพื่อบ่งบอกถึงความมีตัวตนของตนเอง ทำให้บริษัทเหล่านั้นให้ความใส่ใจแก่เนื้อหาและจุดประสงค์หลักของการใช้โซเชียลมีเดียไป

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแต่ละคน เพราะฉะนั้นบริษัทควรที่จะมีแนวทางที่ชัดเจนว่า พวกเขาต้องการจะทำอะไรบนโซเชียลมีเดียและประเมินความแตกต่างของการใช้โซเชียลมีเดียแต่ละประเภท

ไม่มีโซเชียล มีแต่มีเดีย

บางครั้งบริษัทก็ลืมไปว่าโซเชียลมีเดียเป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในทางสังคม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บล็อกของพวกเขาเท่านั้น และด้วยความหลงลืมข้อนี้ ทำให้บริษัทเข้าถึงลูกค้าได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนัก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบดิจิตอลกล่าวว่า บริษัทควรที่จะใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นไปตามธรรมชาติของมัน ทั้งนี้เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น การรักษาความสัมพันธ์ด้านสังคมผ่านโซเชียลมีเดียระหว่างบริษัทกับลูกค้า จะทำให้บริษัทสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบริษัทเองอีกด้วย

ขาดความสม่ำเสมอ

หลายบริษัทมักใช้โพสข้อความบนโซเชียลมีเดีย จากนั้นก็ลืมสิ่งเหล่านั้นไป ซึ่งพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับเนื้อหา, ข้อมูลส่วนตัว, การออกแบบ และภาพลักษณ์ของแบรนด์บนโซเชียลมีเดียเลย

ดังนั้นบริษัทควรที่จะบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของตนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การโพสบนเว็บไซด์อยู่เป็นประจำ, คุณลักษณะของแบรนด์, ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และอื่นๆ มากไปกว่านั้นวิธีนี้ยังเป็นการช่วยให้ลูกค้ารู้จักกับธุรกิจหรือองค์กรอีกด้วย

Show More
Back to top button