การตลาดการลงทุนธุรกิจ

ค่านิยมขององค์กรคืออะไร และสำคัญอย่างไร

Thai Trading Focus

ค่านิยมขององค์กรคืออะไร และสำคัญอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงองค์กร หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีผู้คนอยู่ร่วมกัน เช่น บริษัท หรือสถานศึกษา ก็มักจะมีสิ่งที่เรียกว่า “ค่านิยม” อยู่เสมอครับ สำหรับวันนี้ เรามาดูความหมายกันว่า ค่านิยมขององค์กรคืออะไร และมันมีความสำคัญอย่างไรกันบ้างครับ

ค่านิยมขององค์กรคืออะไร

ค่านิยม หรือ Core Value นั้น คือสิ่งที่ทุกคนในองค์กรเห็นพ้องต้องกันว่า “มีคุณค่า” และปฏิบัติตามร่วมกันนั่นเองครับ ซึ่งจะแตกต่างจากคำว่ากฏระเบียบ เพราะค่านิยมนั้นจะมีความเข้มข้นของการบังคับใช้น้อยกว่า แต่ในทางกลับกัน มันจะเกี่ยวเนื่องกับความนิยมในพฤติกรรมครับ กล่าวคือ ค่านิยมขององค์กรนั้น ก็คือสิ่งที่ทุก ๆ คนในองค์กรต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่ามีค่า ถูกต้อง ดีงาม ควรยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตินั่นเอง

ค่านิยมขององค์กรคืออะไร

ประโยชน์ และความสำคัญของค่านิยมขององค์กรมีอะไรบ้าง

ประโยชน์หลัก  ๆ ที่ทำให้ค่านิยมขององค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ ก็คือความต้องการสร้างจุดร่วมอันดีงามขององค์กรนั้น ๆ นั่นเองครับ การมีค่านิยมขององค์กร จะเป็นเสมือนแผนและมาตรฐานการปฏิบัติตนที่ชัดเจน ในการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถาบัน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพต่อตัวบุคลากรอันเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเราจะเห็นได้ว่า หากสถาบันนั้น ๆ ต้องการให้องค์กรของตนเป็นแบบไหน ก็มักจะกำหนดค่านิยมของคงค์กรให้เป็นแบบนั้น เช่น ความซื่อตรง ความรับผิดชอบ คุณภาพ คุณธรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ การมีค่านิยมขององค์กรยังเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรของที่นั้น ๆ ด้วยครับ เช่น ทำให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในองค์กรสามารถเข้าใจภาพรวม และเป้าประสงค์ที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการ และสามารถปรับตัว และปฏิบัติตามแนวทางค่านิยมขององค์กรที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ ค่านิยมขององค์กร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อทั้งตัวองค์กรเอง และบุคลากรภายในนั้นครับ เรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของทุก ๆ องค์กรเลยครับ ดังนั้น ในฐานะผู้นำองค์กร เราจึงควรไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ก่อนสร้างค่านิยมขององค์กรขึ้นมา เพื่อชี้นำให้องค์กรเป็นไปในทิศทางที่ควร และที่ต้องการนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ครับ

อ่านตอนนี้ :  FOREX 101 : ฟอเร็กซ์คืออะไร ทำเงินได้อย่างไร มาดูกัน!
Show More

Leave a Reply

Back to top button