ธุรกิจ

ทิศทางการตลาดและผลกระทบจาก COVID-19

Thai Trading Focus

ทิศทางการตลาดและผลกระทบจาก COVID-19

โฟกัสไปที่การจัดสรรงบประมาณ

คุณควรที่จะโฟกัสไปที่การจัดสรรงบประมาณ คุณจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมกับงบประมาณเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินสำหรบในส่วนนี้

และเพื่อการจัดสรรงบประมาณ คุณจะต้องตัดค่าใช้จ่ายในส่วนของความถี่ในการจัดแคมเปญ โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำเป็นในช่วงนี้

มากไปกว่านั้นคุณอาจใช้แคมเปญผ่านอีเมลล์เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณใส่ใจและไม่ลืมพวกเขาอย่างแน่นอน และคุณจะต้องคอยตอบลูกค้าหรือให้ความช่วยเหลือ โดยการใช้โปรแกรมการตอบสนองแบบรวดเร็วนั่นเองค่ะ

พูดคุยสุภาพเมื่อคุณคุยผ่านอีเมลล์

คุณจะต้องใช้ภาษาที่รู้สึกว่าเป็นมิตรและดูเห็นอกเห็นใจ ในขณะที่คุณส่งแคมเปญผ่านอีเมลล์ คุณควรที่พูดกับลูกค้าด้วยความสุภาพ เกี่ยวกับสินค้าของคุณเอง โดยที่ไม่ทำร้ายหรือส่งผลกระทบไม่ดีต่อความรู้สึกใคร

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาวิกฤตที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือคนทีตนรัก ดังนั้นสิ่งที่คุณเขียนและส่งออกมักมีความหมายอย่างแน่นอน คุณไม่ควรที่จะจัดโปรแกรมที่มีความเชื่อมโยงกับโรคระบาด หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ณ เวลานี้ คุณควรที่จะโฟกัสไปที่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของคุณและลูกค้ามากกว่าการที่คุณโฟกัสไปที่ยอดขาย

Show More
Back to top button