ธุรกิจ

Remote working: 3 วิธีกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

Thai Trading Focus

Remote working: 3 วิธีกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

สำหรับการเป็นผู้นำกับการทำงานในรูปแบบของ remote workforce คุณอาจจะคิดว่า รอยยิ้มที่คุณเห็นในวิดีโอการประชุมเป็นการแสดงถึงความถึงพอใจในงาน แต่จริงๆแล้ว มันเป็นความจริงหรือไม่ที่เพื่อนในทีมของคุณรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ? แล้วนอกกล้องวิดีโอพวกเขารู้สึกอย่างไร? พวกเขาเครียดกับงานที่พวกเขาทำหรือไม่? และเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ เราจึงได้นำเอา 3  วิธีกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมแบบ Remote working กันค่ะ

1. การสื่อสารคือสิ่งสำคัญ

คุณไม่รู้สึกว่า การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำ แต่การทำงานในรูปแบบของ Remote working พนักงงานอาจรู้สึกโดดเดี่ยวได้ และเครื่องมือสำหรับการประชุมแบบออนไลน์ดเพีบงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้

ผู้บริหารควรรักษาระดับมหภาคและจุลภาคด้วยการพัฒนาระบบช่องทางการสื่อสารสำหรับองค์กร และเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงานอีกด้วย

ช่องทางการสื่อสารเหล่านี้จะสามารถใช้ได้กับการทำงานทุกประเภท ตั้งแต่การปฎิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ. การประกาศ, การบอกต่อ และการอัพเดรตข้อมูลของบริษัท

2. เข้าร่วมกลุ่ม Community อยู่เสมอ

การเข้าร่วมกลุ่ม comunity สำหรับผู้นำระดับสูงแล้ว เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการสร้างทีม โดยผู้นำจากองค์กรต่างๆ พากันแลกเปลี่ยนความลับของกันและกัน หรือแม้กระทั่งปัญหาต่างๆขององค์กร

ดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้พนักงานใหม่รู้สึกอบอุ่น, มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางธุรกิจ และผู้นำได้แสดงความสามารถของตนเองออกมา

3. ใช้คุณค่าในการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร

เมื่อทีมของคุณได้ทำตามวิสัยทัศย์ของบริษัท และเข้าใจเป้าหมาย การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานเป็นทีม ซึ่งคุณจะต้องรู้ขั้นตอน 2 ข้อด้วยกัน

ขั้นตอนแรก คุณจะต้องแน่ใจว่า คุณได้บอกถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทแก่พนักงานชัดเจนหรือไม่

ซึ่งหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทเป็นเสมือนแนวทางที่ทำให้บริษัทปฎืบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยทั่วไปแล้วหลักเกณฑ์พื้นฐานเหล่านี้จะถูกเขียนไว้ในรายงานการดำเนินงานและในส่วนของการตั้งเป้าหมาน ดังนั้นบริษัทควรมีการปฐมนิเทศน์ให้กับพนักงานใหม่ และมีกิจกรรมเพื่อให้พวกเขามี hashtags เป็นของตนเอง

ขั้นตอนที่สอง คือ คุณค่าของการทำงานในองค์กร คุณค่าที่เราได้กล่าวถึงนั้น จะสามารถใช้ได้กับองค์กรเท่านั้น เมื่อผู้นำให้การสนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร

Show More
Back to top button