ธุรกิจ

ผลกระทบการลงทุนและผลตอบแทนในอนาคต

Thai Trading Focus

ผลกระทบการลงทุนและผลตอบแทนในอนาคต

แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับงบประมาณการกุศลและทรัพยากรภาครัฐ

ธุรกิจหลายแห่งมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดที่จะใช้เพื่อช่วยปัญหาทรัพยากรและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดสรรไว้เป็นงบประมาณการกุศลและทรัพยากรภาครัฐ เมื่อเทียบกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกของเรานี้ งบประมาณที่จะนำมาแก้ปัญหานี้จึงมีอยู่อย่างจำกัดเป็นมาก ดังนั้นการลงทุนเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนนี้จะเป็นการช่วยตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อนักลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบนี้นั่นเอง

ผลกระทบการลงทุนนี้เป็นมากกว่าผลกระโยชน์ส่วนบุคคล

ในทางปฎิบัติธุรกิจหลายธุรกิจต่างพากันละเลยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ซึ่งเป็นปัญหาต่อโลกของเรา โลกของเรานั้นกำลังเสื่อมลงอย่างช้าๆ และอาจไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ให้เราสามารถทำธูรกิจต่อไปได้ ดังนั้นเพื่อทำให้ธุรกิจของเราสามารถดำรงอยู่ได้ต่อไปในอนาคต พวกเราจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของผลลัพธ์ของการลงทุนนี้ให้มากขึ้น มากไปกว่านั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ธุรกิจทำกำไรได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ชาวมิลเลนเนียนและผลกระทบของการลงทุน

Adec Innovations เผยว่า ชาวมิลเลนเนียลในปัจจุบันมีจำนวนประชากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรยุคอื่นๆ ซึ่งพวกเขาได้ให้ความสนใจในเรื่องของความยั่งยืนและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม Adec Innovations ยังบอกอีกว่า จากผลสำรวจของ US Trust’s ปี 2557 พบว่า การตัดสินใจลงทุนของชาวมิลเลนเนียลนั้นส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องของสังคม, การเมือง และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

จากการวิจัยยังบอกอีกว่า ชาวมิลเลนเนียลส่วนใหญ่มีความมั่นใจที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืนและยังสามารถสร้างกำไรในตลาดได้ ดังนั้นความต้องการที่จะลงทุนในธุรกิจนี้จึงเพิ่มสูงขึ้น และอาจช่วยให้โลกของเราดีขึ้นในอนาคตได้

ทำเป็นโปรเจคองค์กร แต่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรได้ด้วย

Adec Innovations เผยว่า ผลกระทบของการลงทุนนี้สามารถช่วยให้องค์กรมีความเป็นอิสระมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นองค์มีการพัฒนาแผนธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ในครัว และสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแผนธุรกิจจะต้องมีความดึงดูดให้ผู้คนสนใจหันมาบริจาคให้กับองค์กร และจากนั้นทำให้องค์กรอยู่รอดด้วยตัวเอง โดยพึ่งเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้น้อยลงนั่นเอง

ความสัมพันธ์และเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แข็งแกร่งขึ้นและกว้างขวางขึ้น

มันเป็นเรื่องแปลกที่ผู้คนจะพบปะกันผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งในทำนองเดียวกันนักลงทุนและผู้ประกอบการจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความสัมพันธ์ผ่านผลกระทบการลงทุนนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นองค์กรเพื่อแสวงหากำไรหรือไม่ใช่ก็ตาม ความสัมพันธ์นี้จะต้องมีอยู่เสมอ

Show More
Back to top button