ธุรกิจ

ผู้บริหารหญิงมีผลดำเนินงานที่ดีกว่าผู้บริหารชายจริงหรือ?

Thai Trading Focus

ผู้บริหารหญิงมีผลดำเนินงานที่ดีกว่าผู้บริหารชายจริงหรือ?

เมื่อคุณต้องการที่จะลงทุนในบริษัท คุณสามารถพิจารณาบริษัทหนึ่งได้จากปัจจัยในเรื่องของผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ไม่ว่าจะเป็นยอดขายและกำไร, คุณภาพของสายการผลิต และความสามารถของพนักงานในบริษัท แต่ถึงอย่างไรก็ตามหนึ่งหัวใจหลักที่คุณอาจมองข้ามก็คือ เพศ เพราะฉะนั้นคุณคิดว่า ผู้บริหารเพศหญิงสามารถบริหารงานได้ดีจริงหรือไม่?

ผลกระทบของผู้บริหารหญิง

อ้างอิงจากการงานวิจัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบอร์ดผู้บริหารส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

โดยงานวิจัยยังพบอีกว่า เพศหญิงที่ดำรงตำแหน่ง C-suite มีความเกี่ยวข้องกับรายได้, กำไรที่สูงขึ้น และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้น

“พวกเราพบหลักฐานอย่างชัดเจนว่า บริษัทที่มีผู้หญิง ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจในบริษัทส่วนใหญ่แล้วจะสามารถสร้างผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น ในขณะที่งบการเงินมีหลักความระมัดระวังมากขึ้น” รายงานประจำปี 2559 จาก Credit Suisse “ความจริงแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ธุรกิจนั้นจะมีการเติบโตของยอดขายที่ดีขึ้น, ผลตอบแทนกระแสเงินสดจากการลงทุนสูงขึ้น และค่า leverage ต่ำลง”

ทำไมผู้บริหารหญิงถึงมีความสำคัญ

ทำไมการมีความหลากหลายของเพศในตำแหน่ง C-suite  ถึงสามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลการดำเนินงานของบริษัทได้? ซึ่งสาเหตุนั้นยังไม่ชัดเจน

ถึงแม้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการมีผู้บริหารหญิงในบริษัท ซึ่งผู้หญิงสามารถเข้าถึงคุณสมบัติของพนักงานที่แตกต่างกัน

มากไปกว่านั้นงานวิจัยยังพบว่า ด้วยตำแหน่งผู้บริหารเป็นตำแหน่งที่ยากสำหรับผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงที่มาทำตำแหน่งนี้ได้จะต้องมีความสามารถจริงๆ

TheBalance เผยว่า Nordea เชื่อว่า บริษัทที่มีผลดำเนนิงานที่ดีส่วนใหญ่มักเลือกผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงเข้ามาทำงาน ในทางตรงกันข้ามบริษัทที่ประสบปัญหาขาดทุนมักจะเลือกผู้ชายเข้ามาเป็นผู้บริหาร เพราะพวกเขาคิดว่าเป็นทางเลือกที่ “ปลอดภัยกว่า” นั่นเอง

แต่ Nordea กล่าวว่า “ผู้หญิงสามารถเป็นผู้บริหารได้ดีกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงมักจะมีความระมัดระวังในเรื่องของการวางแผนมากกว่าผู้ชาย จึงทำให้ผู้หญิงมักจะทำตามแผนที่วางไว้เสมอ แะด้วยเหตุนี้จึงส่งผลเชิงบวกต่อราคาหุ้นนั่นเอง”

แน่นอนค่ะว่า เรื่องของเพศของผู้บริหารในระดับ C-suite และบอร์ดบริหารไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวที่เราจะต้องนำมาพิจารณา เมื่อคุณต้องการที่จะลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ก็มีหลักฐานที่ออกมาเสนอแนะว่า เพศมีผลกระทบต่อตำแหน่งของผู้บริหาร มากไปกว่านั้นบังมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเงินในกระเป๋าของผู้ถือหุ้นอีกด้วย

Show More
Back to top button