ธุรกิจ

ADB: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องมีโครงสร้างรูปแบบดิจิตอล

Thai Trading Focus

ADB: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องมีโครงสร้างรูปแบบดิจิตอล

มีการจัดสรรเงินทุนไปยังโครงสร้างในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CNN Philippine เผยว่า ในเรื่องของ Southeast Asia Development Symposium Masatsugu Asakawa ประธานของ Asian Development Bank (ADB) กล่าวว่า พวกเราควรปิดช่องว่างระหว่างความเลื่อมล้ำทางดิจิตอล เพราะฉะนั้นการขยายการลงทุนในโครงสร้างรูปแบบดิจิตอลนี้จึงมีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาโครงสร้างของ mobile broadband และเพื่อให้ผู้ใช้ทุกระดับสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ มากไปกว่านั้นเขายังกล่าวอีกว่า การพัฒนาโครงสร้างนี่จะช่วยให้การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานได้ดีขึ้น เช่น สุขภาพ, การศึกษา และอื่นๆ

Asakawa หวังว่า แต่ละประเทศจะหันมาจัดสรรเงินทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างรูปแบบดิจิตอลนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเศรษฐกิจของหลายๆประเทศกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด 19 อยู่

โครงสร้างรูปแบบดิจิตอลที่ดีจะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์

จากการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ได้ทำให้เกิดการหดตัวในหลายประเทศ Asakawa เผยว่า มีนโยบายในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนหลายนโยบายสามารถช่วยประเทศได้ นอกจากนั้น  CNN Philippines ยังกล่าวอีกว่า การพัฒนาโครงสร้างรูปแบบดิจิตอลนี้จะช่วยลดความไม่เสมอภาค และช่วยในเรื่องของการเท่าเทียมกันในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ควรคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ด้วย และเขายังได้กล่างอีกว่า การฝห้ความสำคัญในการลงทุนในธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ การจัดงานสัมมนา ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาการบูรณาการระบบดิจิตอล, การเชื่อมต่อ, ระบบ e-custom และระบบติดตามพัสดุแบบอิเล็คทรอนิกส์ให้ดีขึ้น แผนการนี้จะถูกนำไปใช้ในการติดตั้งทรัพยากรภายในประเทศ และกระจายการบริการทางการเงินไปสู่สาธารณะและการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งการทำเช่นนี้ไม่ได้รับเพียผลประโยชน์จากเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะส่งผลดีต่อการเงิน, การศึกษา และระบบนิเวศน์ของธุรกิจอีกด้วย
Show More
Back to top button