ธุรกิจ

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต (ตอนที่ 2)

Thai Trading Focus

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต (ตอนที่ 2)

และด้านล่างนี้จะเป็นอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคตด้วยเช่นกัน ไปดูกันเลยค่ะ!

นักพัฒนาธุรกิจ

ในยุคนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างต่างพัฒนา ซึ่งรวมถึงธุรกิจอีกหลายธุรกิจด้วยเช่นกัน นักพัฒนาธุรกิจจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่จะต้องมองหาโอกาสทางธุรกิจ โดยนักพัฒนาธุรกิจจะต้องมีทักษะด้านนวัตกรรมในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจนั่นเอง มากไปกว่านั้นอาชีพนี้จะต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวธุรกิจและลูกค้าอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยี

อาชีพนี้จะต้องใช้สินค้าในรูปแบบดิจิตอลและทำงานร่วมกับการบริหารจัดการด้านธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีจะมีหน้าที่ช่วยให้ธุรกิจมีข้อได้เปรียบและทันสมัยในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ธุรกิจนั้นเติบโตทันคู่แข่ง ดังนั้นอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนี้

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อมูลที่สำคัญ ถ้าระบบไม่มีความปลอดภัย คนอื่นก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลจะต้องทำการวางแผนในเรื่องของความปลอดภัย และคาดการณ์ เพื่อปกป้องข้อมูลบนระบบและเครือข่ายของบริษัท ดังนั้นผู้ที่ทำอาชีพนี้จะต้องมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

นักพัฒนาซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่น 

ซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นหลายชนิดได้นำเอาความสะดวกสบายในเรื่องของการทำงานและทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตง่ายขึ้น อาชีพนักพัฒนาซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นไม่ได้เพียงแต่ออกแบบซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นเท่านั้น แต่พวกเขาจะต้องพัฒนาในเรื่องของการดำเนินงาน, ความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ และความเสถียรของซอฟแวร์อีกด้วย ซึ่งอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน internet of things (IoT)

IoT เป็นสิ่งที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่ทำอาชีพนี้ควรจะมีความเชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งด้านในทักษะต่อไปนี้:

อุปกรณ์ IoT , การเชื่อมต่อ IoT , แพลทฟอร์ม IoT, ข้อมูลวิทยาศาสตร์ IoT, กระบวนการทางธุรกิจ IoT, การพัฒนา IoT

เมื่อคุณได้รู้แล้วว่า อาชีพอะไรบ้างที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต คุณสนใจที่จะเรียนรู้หรืออยากทำงานเป็นหนึ่งในอาชีพเหล่านี้หรือไม่คะ?

Show More
Back to top button