ธุรกิจ

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต (ตอนที่ 1)

Thai Trading Focus

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต (ตอนที่ 1)

ยุคนี้เป็นยุคของการเติบโตและพัฒนาของเทคโนโลยี, วัฒนธรรม และมนุษย์เอง เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญ ที่พวกเราต้องทำก็คือ พวกเราจะต้องพัฒนาหน้าที่การงานของเราเองอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในปัจจัยของการพัฒนาในยุคนี้ก็คือ เทคโนโลยีใหม่ที่ถูกคิดค้นเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้อาชีพหลายอาชีพหดหายไป นั่นก็เพราะว่าเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานแทนแรงงานมนุษย์ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราก็ยังมีโอกาสและมีข้อดีจากสถานการณ์นี้ได้ หลายอาชีพต่างหายไปจากยุคของเทคโนโลยีนี้ แต่อาชีพใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะมาสรุปอาชีพที่จะได้รับความนิยมหรือเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยอ้างอิงข้อมูลจาก World Economic Forum ไปดูกันเลยค่ะ

นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล พวกเขาทำงานโดยการแปลตัวเลขให้อยู่ในรูปของรายงานเพื่อที่จะให้ผู้อ่านมีความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จะถูกไปใช้เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของบริษัท นักวิยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องเข้าใจโลกของโปรแกรมอย่าลึกซึ้ง ความเข้าใจของนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเสมือน “โบนัส” เพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นเสมือนอาชีพรองมาจากนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์

ในอนาคตโลกของเราจะเต็มไปด้วยเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ แน่นอนค่ะว่าในอนาคต เราจึงต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ โดยพวกเขาจะต้องทำการออกแบบวิธีการในการทำงานของเครื่องจักร และวิธีที่เครื่องจักรคิด เพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องการทำเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการนั่นเอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการตลาดแบบดิจิตอล

ในโลกของความทันสมัยนี้ทำให้พวกเราเผชิญหน้าอยู่ในดลกดิจิตอล เพราะฉะนั้นธุรกิจก็ควรที่จะปรับตัว โดยการทำการตลาดออนไลน์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาชีพนี้จะต้องใช้การพิจารณาในหลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทางการตลาดจะต้องตรงกับเป้าหมายทางการตลาด, ภาพลักษณ์ของสินค้า ตั้งแต่การจัดแคมเปญออนไลน์ไปจนถึงการทำการตลาดให้กับสินค้าเหล่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการอัตโนมัติ

การเพิ่มขึ้นของระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในเป้าหมายของยุคนี้ไปจนถึงการให้ความสะดวกสบายในการทำงานของมนุษย์ เพราะฉะนั้นอาชีพนี้จำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของผู้ที่ทำงานในอาชีพนี้จะต้องทำการออกแบบระบบแบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะประหยัดเวลาและทำให้การทำงานมีความสะดวกขึ้น เพราะฉะนั้นอาชีพนี้จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการสร้างและพัฒนาโค้ดภาษาของเครื่องจักรได้อย่างลึกซึ้ง

Show More
Back to top button