ธุรกิจ

4 เหตุผล ทำไมธุรกิจขนาดเล็กถึงล้มเหลวและล้มละลาย

Thai Trading Focus

4 เหตุผล ทำไมธุรกิจขนาดเล็กถึงล้มเหลวและล้มละลาย

การทำธุรกิจขนาดเล็กแน่นอนค่ะว่า เป็นงานที่หนักและมีความเสี่ยงเยอะแยะมากมาย เจ้าของธุรกิจต้องมีความสามารถในการลดความเสี่ยงเหล่านี้ โดยเฉพาะกระบวนการส่งสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าหรือตลาด ณ ราคาที่ลูกค้ายอมรับได้

Small Business Administration (SBA) เผยว่า 20% ของธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวในช่วงปีแรก และ 50% ล้มละลายหลังจาก 5 ปีต่อมา มีเพียงแค่ 33% ที่อยู่ถึง 10ปี หรือมากกว่านั้น

เพื่อเป็นกันป้องกันไม่ให้ธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดตัวลง เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจว่า ปัจจัยอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลวนี้ มากไปกว่านั้นเจ้าของธุรกิจจะต้องรู้วิธีจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคที่พวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ ในบทความนี้เราได้รวบรวมเอา 1 เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มละลาย อ้างอิงจาก Investopedia เมื่อวันพุธ (31/03/64)

1. ปัญหาการชำระหนี้

เหตุผลหลักที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดตัวไปก็คือ การขายเงินทุนนั่นเอง ซึ่งเงินทุนเหล่านั้น รวมไปถึงต้นทุนค่าดำเนินงาน, ค่าจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้โดยตรง

เจ้าของธุรกิจพลาดในเรื่องของราคาของสินค้าและบริการ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง เจ้าของธุรกิจควรตั้วงราคาที่ต่ำกว่าพร้อมกับข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับคู่แข่ง แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือราคาต่ำกว่าคู่แข่งมากจนเกินไป ทำให้ส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาว ธุรกิจไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น พวกเขาจำเป็นต้องมีทรัพยากรเงินทุนจากนายทุน, นักลงทุน และเงินกู้จากธนาคาร เพราะถ้าเงินทุนมีไม่เพียงพอสำหรับทำโปรเจคใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กก็จะต้องถูกปิดตัวไปในที่สุด

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องกำหนดงบประมาณตามจริงสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจ และจัดหาเงินทุนให้กับตนเอง หลังจากนั้นเมื่อพวกเขามีเงินทุนเพียงพอแล้ว เจ้าของธุรกิจควรจะมีทรัพยากรที่หลากหลาย ที่พวกเขาสามารถใช้ได้ในธุรกิจอีกด้วยค่ะ

2. การบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ

เหตุผลที่สองก็คือ การขาดไหวพริบในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของทีมบริหารจัดการ หรือตัวเจ้าของธุรกิจเอง ถึงแม้ว่าเจ้าของธุรกิจจะมีทักษะที่จำเป็นแล้ว พวกเขาก็มักจะขาดทักษะในการบริหารจัดการที่มากพอ และไม่มีเวลาในการให้คำแนะนำพนักงานได้อย่างเหมาะสม

เจ้าของธุรกิจสามารถมองหาทรัพยากรหรือกิจกรรมจากภายนอก ที่พวกเขาทำได้ไม่ดี หรือมีเวลาทำน้อย ดังนั้นเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ และธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้ในอนาคต ทีมการบริหารจัดการจะต้องมีความเข้มแข็งนั่นเองค่ะ

3. แผนธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจขนาดเล็กมักมองข้ามความสำคุญของการวางแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยแผนธุรกิจจะต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจที่ชัดเจน, พนักงานในปัจจุบันและอนาคตและสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการ, โอกาสในตลาด และอุปสรรค, ความต้องการเงินทุน, การริเริ่มในการทำการตลาด และการวิเคราะห์คู่แข่ง

ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมและคู่แข่งอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ โมเดลธุรกิจที่มีเฉพาะเจาะจง และโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจจะต้องถูกกำหนดขึ้นก่อนที่มีการให้บริการหรือส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า และการประมาณการรายได้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ซึ่งมีการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ค่อนข้างแม่นยำ

4. ข้อผิดพลาดในการทำการตลาด

เจ้าของธุรกิจมักจะล้มเหลวในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งในเรื่องของเงินทุน, การเข้าถึงสินค้าและบริหารของลูกค้า และการคาดการณ์ยอดขายที่เกิดขึ้นจริงอย่างถูกต้อง

ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำการตลาดประสบความสำเร็จ

ดังนั้นจำเอาไว้เลยค่ะว่า การทำการตลาดเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับธุรกิจในช่วงต้นๆ มากไปกว่านั้นธุรกิจจะต้องกำหนดงบประมาณตามความจริงสำหรับการใช้จ่ายในปัจจุบันและอนาคต

 

Show More
Back to top button