ธุรกิจ

Coca-Cola Vs PepsiCo: กลยุทธ์ด้านราคาและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2

Thai Trading Focus

Coca-Cola Vs PepsiCo: กลยุทธ์ด้านราคาและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2

การแข่งขันระหว่าง Coca-Cola และ PepsiCo. มีความดุเดือด รุนแรง เนื่องจากทั้งสองบริษัทเป็นผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่ม และมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเราสามารถนำกลยุทธ์ของทั้งสองบริษัทมาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้ จากบทความที่แล้ว PepsiCo เป็นเจ้าของกลยุทธ์ด้านราคา โดย Pepsi มีผลิตภัณฑ์หลายขนาด เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลาย ตามฐานราคานั้นๆ

ยกตัวอย่างเช่น Doritos และ Tostitos Doritos เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ Doritos จึงมีความหลากหลายในเรื่องของราคาตามจำนวนผู้บริโภค ซึ่งกลยุทธ์นี้มีความคล้ายคลึงกับกลยุทธ์ของ Coca-Cola ในขณะที่ PepsiCo. อ้างอิงกับข้อมูลประชากรผู้บริโภค โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีราคาที่หลากหลายตามกลุ่มผู้บริโภค ณ พื้นที่นั้นๆ

ถึงแม้ว่า Coca-Cola จะเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่มีแบรนด์กว่า 200 แบรนด์ด้วยกัน และยังเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว แต่ไม่มีความคล้ายคลึงกับ Pepsi เนื่องจาก Coca-Cola ไม่ได้มีความหลากหลายทางด้านอาหาร, ขนมคบเคี้ยว และเครื่องดื่มเหมือนกับ Pepsi เพราะ Coca-Cola ต้องการเป็นเจ้าตลาดของสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นโซดา, น้ำเปล่า, ชา, น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ เป็นต้น

Coca-Cola ได้แบ่งเครื่องดื่มประเภทอัดลม และไม่อัดลม โดยจำหน่ายเครื่องดื่มที่เป็นอัดลมที่ 63% ของสินค้าเครื่องดื่มทั้งหมด และได้แบ่งเป็น 4 สาขาใหญ่ๆ ทั่วโลก ได้แก่ อเมริกาเหนือ, ยุโรป, ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก บริษัทสร้างกิจการระดับโลกเพื่อขยายแบรนด์ ซึ่งแตกต่างจาก PepsiCo ที่ปรับขนาดจากแผนกทางภูมิศาสตร์ไม่ใช่กิจการระดับโลก

กลยุทธ์ด้านราคาของ Coca-Cola นั้นเหมือนกับการกำหนดราคาที่แข่งขันได้ โดยการศึกษาราคาของคู่แข่งแล้วพยายามหาราคาของตัวเอง จากการยกตัวอย่างข้างต้นช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงองค์ประกอบทางเศรษฐกิจทั้งหมดได้เช่นเดียวกับราคาที่เทียบเคียงได้สูง จากการศึกษาในปี 2564 ผู้บริโภคเผยว่า รสชาติของ Coca-Cola ดีกว่า Pepsi

Show More
Back to top button