Disclaimer

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ.

  1. ข้อกำหนดในการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานนี้อย่างละเอียด เนื่องจากจะช่วยให้คุณเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์รวมถึงบริการที่เราจัดทำผ่านเว็บไซต์ Thaitradingfocus.com โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการโพสต์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา

  • การเข้าสู่เว็บไซต์

Thaitradingfocus.com ไม่รับประกันว่าสิ่งต่าง ๆ ที่คุณจะเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด Thaitradingfocus.com จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ และบริการใด ๆ บนเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มิได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ และโปรดอย่าได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา

  • ข้อมูล

ที่ Thaitradingfocus.com เราพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้บริการด้านการบัญชี กฎหมาย หรือการลงทุนที่กำหนดเอง หรือเป็นรายบุคคล เนื่องจากสถานการณ์ของทุกคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญก่อนที่คุณจะทำการตัดสินใจเรื่องการเงิน

  • การสื่อสาร

ที่ Thaitradingfocus.com เราไม่มีข้อผูกมัดในการตอบกลับทุกข้อความที่ส่งมาจากผู้ใช้

  • เนื้อหาของบุคคลที่สาม

คำรับรอง คำแนะนำ ความคิดเห็น ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เสนอหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ทำหรือนำเข้าโดยบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลของพวกเขา โดยทาง Thaitradingfocus.com ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการประเมินเนื้อหาของบุคคลที่สาม Thaitradingfocus.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาของผู้ใช้ หรือการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ

  • เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ที่ Thaitradingfocus.com มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามนอกเหนือจาก Thaitradingfocus.com ซึ่งเป็น บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ทาง Thaitradingfocus.com จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมของเว็บไซต์เหล่านี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการโฆษณาบนเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Thaitradingfocus.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยประกาศกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รูปภาพ เครื่องหมายการค้า และแบรนด์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และอาจไม่สามารถทำซ้ำ หรือจัดสรรในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

  • ไวรัส

Thaitradingfocus.com ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปลอดภัย หรือปลอดจากข้อผิดพลาด หรือไวรัสตลอดเวลา โดยคุณซึ่งเป็นผู้ใช้งาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ โดยคุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดด้วยการแนะนำไวรัสโทรจัน เวิร์ม หรือไวรัสอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย เราจะรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นในการเปิดเผยตัวตนของคุณ


Back to top button