การเงิน

วิธีการออมเงินและลงทุนอย่างชาญฉลาด

Thai Trading Focus

วิธีการออมเงินและลงทุนอย่างชาญฉลาด

คุณจำเป็นต้องมีทักษะสองแบบด้วยกัน ทั้งทักษะการออมและลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตัวคุณเอง และการมีความมั่งคั่งจะนำคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงิน โดนคุณไม่จำเป็นต้องมีงานทำ แต่คุณมี Passive Income ในการจ่ายค่าครองชีพให้กับคุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น คุณจะต้องออมเงินและลงทุนอย่างชาญฉลาด

และนี่คือวิธีการลงทุนอย่างชาญฉลาด

กฎพื้นฐานข้อแรกในการลงทุนคือ อย่าซื้อหรือถือการลงทุนใดๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของในปัจจุบัน รู้ความเสี่ยงที่เป็นไปได้และผลกำไรที่เป็นไปได้ นอกจากนี้คุณยังต้องวางแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ได้รับความสูญเสียมากเกินไปเมื่อราคาตลาดสวนทางกับสินทรัพย์ของคุณ

จัดการความเสี่ยงเชิงรุก

ในการจัดการการเงินและการลงทุนของคุณ คุณต้องลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ หากคุณไม่รู้จักบริหารจัดการความเสี่ยง คุณจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณสะสมมาตลอดชีวิตจากการลงทุนของคุณ

ความเสี่ยงมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ความเสี่ยงจากคู่ค้า และความเสี่ยงจากการฉ้อโกง การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญพอๆ กับการมีกลยุทธ์การซื้อขายที่ดี

สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงคือ การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย การลงทุนระยะยาว และการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-cost averaging)

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนช่วยให้คุณสามารถกระจายการซื้อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งได้ ซึ่งจะช่วยชดเชยความผันผวนของราคา ในขณะเดียวกันการมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายหมายความว่า คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์หลายประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้น พันธบัตร กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น หลังจากนั้นคุณจะต้องถือเงินลงทุนนั้นไว้ในระยะยาว วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียในระยะสั้นและรับผลกำไรระยะยาวแทนได้

รับประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้น

การลงทุนที่ชาญฉลาด คุณจะต้องใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดอกเบี้ยทบต้นจะค่อยๆ เพิ่มดอกเบี้ยและเงินต้นของคุณในเวลาเดียวกัน วิธีนี้จะทำให้เงินของคุณเติบโตแบบทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไป เพราะฉะนั้นคุณควรเริ่มต้นลงทุนด้วยวิธีนี้ ตั้งแต่อายุน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ลดภาระภาษีให้น้อยที่สุด

การลดหย่อนภาษีของคุณจะส่งผลให้ดอกเบี้ยทบต้นสูงขึ้น มีวิธีหลายวิธี ในการลดภาระภาษีของคุณให้เหลือน้อยที่สุด วิธีหนึ่งคือ การจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณ เพื่อควบคุมว่า ภาษีจะเพิ่มขึ้นเมื่อใดและจะชำระเมื่อใด

ลดค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุด

สิ่งสุดท้ายที่อาจส่งผลต่อการลงทุนของคุณคือ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ทางที่ดีควรรักษาระดับค่าใช้จ่ายให้ต่ำ สำหรับผู้ที่มีรายได้สูง การจ้างที่ปรึกษาการลงทุนด้วยค่าธรรมเนียม 2% เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับผลกำไร อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนรายย่อยถึงขนาดกลางส่วนใหญ่ ต้นทุนมีความสำคัญกับพวกเขา พวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้โดยเลือกกองทุนดัชนีหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการจัดการต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำ

Show More
Back to top button