การเงิน

เงินทุนที่จำเป็น 3 รูปแบบ เพื่อใช้การเริ่มต้นธุรกิจ 

Thai Trading Focus

หนึ่งสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจก็คือ เงินทุน ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กแค่ไหนก็ตาม เงินทุนก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ดี ซึ่งเงินทุนก็คือ เงินลงทุนที่ใช้เพื่อสร้างกำไร ถ้าธุรกิจไม่มีเงินทุน ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ มากไปกว่านั้น investopedia.com เผยว่า การบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสมเป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพการเงินของบริษัท และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

คุณรู้หรือไม่ว่า มีรูปแบบของเงินทุนอยู่ 3 รูปแบบซึ่งจำเป็นต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ถ้ายังไม่รู้ ลองมาดูกันดีกว่าค่ะ

เงินจากการลงทุนครั้งแรกในการทำธุรกิจ

เงินส่วนนี้เป็นหนึ่งในเงินที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเงินส่วนนี้อาจรวมไปถึงต้นทุนของที่ดิน, เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่างๆ และต้นทุนทักษะด้านการเพิ่มเงินทุน ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่า คุณต้องการเปิดธุรกิจบริการด้านการขนส่งสินค้า เพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องมีเงินลงทุนเพื่อซื้อสถานที่หรือออฟฟิศ (ไม่ใช่การเช่าสถานที่) และเครื่องมือเครื่องใช้ก็คือ โต๊ะ, เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, ยานพาหนะ และสิทธิ์การเปิดเฟรนไชส์

เงินทุนเพื่อใช้ในการผลิต

เงินทุนรูปแบบนี้จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมในแต่ละวัน เพื่อการดำเนินธุรกิจ ถ้าบริษัทคุณเป็นธุรกิจด้านการผลิต วัตถุดิบทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้ เงินทุนส่วนนี้จะถูกนำมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำธุรกิจผลิตเสื้อ ต้นทุนด้านการผลิตของคุณก็คือ เสื้อ และเครื่องที่ใฃ้พิมพ์ลายบนเสื้อ

ถ้าคุณขายการบริการ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่คุณใช้ในการบริการจะรวมอยู่ในเงินทุนส่วนนี้

เงินทุนด้านการบริหาร

เงินทุนส่วนนี้เป็นต้นทุนที่คุณใช้จ่ายในทุกๆเดือน หีือเป็นปกติ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้นทุนเหล่านี้อาจรวมไปถึง ค่าไฟ, ค่าน้ำ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต,เงินเดือนพนักงาน และค่าเช่า

เงินทุนด้านการบริหารโดยทั่วไปแล้วจะไม่รวมอยู่ในต้นทุนในกระบวนการผลิตและต้นทุนขาย เพราะต้นทุนส่วนนี้มักจะเป็นต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นคุณควรจะเตรียมเงินส่วนนี้เผื่อไว้ประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า โดยเตรียมไว้ตั้งแต่ที่คุณเริ่มทำธุรกิจ ถึงแม้ว่าสินค้าของคุณยังไม่ถูกผลิตก็ตาม คุณก็ยังต้องมีรายจ่ายส่วนนี้อยู่

Show More
Back to top button