การเงิน

การสร้างรายได้สองเท่าด้วยกฎ 72

Thai Trading Focus

การสร้างรายได้สองเท่าด้วยกฎ 72

ในทางวิทยาศาสตร์ คาถาเวทมนตร์ไม่สามารถช่วยสร้างรายได้เป็นสองเท่าให้กับคุณได้ แต่กฎ 72 สามารถทำได้ กฎนี้สามารถเพิ่มความมั่งคั่งเป็นสองเท่าจากที่คุณมีภายในเจ็ดปี ซึ่งกฎนี้ไม่รวมความเสี่ยงเข้ามาด้วย
กฎนี้ใช้สมมุติฐานเข้ามาช่วย โดยคุณ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในเงินปันผลและกำไรใหม่อีกครั้ง ดอกเบี้ยทบต้นจะเป็นตัวแปรที่ทำให้กฎนี้ใช้ได้ผลค่ะ

สำหรับกฎ 72 นักลงทุนมีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณการลงทุนได้ทุกๆ  7.2 ปี ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่า คุณทำตามกฎนี้ทุกๆสิบปี คุณก็จะมีโอกาสสูงในการเพิ่มรายได้จากการลงทุนเป็นสองเท่าในทุกๆสิบปีนั่นเองค่ะ

the Balance กล่าวว่า “กฎนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงระยะเวลาในการสร้างรายได้เป็นสองเท่า โดยการนำเอา 72 หารด้วยอัตราผลตอบแทน ยกตัวอย่างเช่น

  • คุณต้องการลงทุนในอัตราผลตอบแทนที่ 10%  โดยคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนเป็นสองเท่าในทุกๆ 7.2 ปี (72/10 = 7.2)
  • คุณต้องการลงทุนในอัตราผลตอบแทนที่ 9%  โดยคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนเป็นสองเท่าในทุกๆ 9 ปี (72/9 = 8)
  • คุณต้องการลงทุนในอัตราผลตอบแทนที่ 8%  โดยคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนเป็นสองเท่าในทุกๆ 8 ปี (72/8 = 9)
  • คุณต้องการลงทุนในอัตราผลตอบแทนที่ 7%  โดยคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนเป็นสองเท่าในทุกๆ 8 ปี (72/ 7 = 10.2)

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้กฎ 72

คุณสามารถพิจารณาการทำงานของกฎนี้โดยการสมมุติว่า คุณลงทุนในเงินปันผลและรายได้จากเงินทุนใหม่ของคุณ คุณไม่เคยถอนเงินที่คุณได้ลงทุนเอาไว้ออกไปไหนเลย หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ คุณสามารถจัดสรรเงินทุนจำนวนนี้ในระยะยาวนั่นเอง

แต่ถึงอย่างไรก็ตามเงินที่คุณลงทุนไปอาจไม่มีค่าเลย ถ้าตลาดมีราคาไม่เท่ากับอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย และด้วยเหตุผลนี้คุณไม่ควรที่จะนำเอาอารมณ์เข้ามานำคุณ เพราะมันจะทำให้คุณซื้อมากขึ้นกว่าปกติ เมื่อหุ้นมีราคาลดลง หรือขายออกไปเมือราคานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะ

Show More
Back to top button