การเงิน

แผนการเงินเพื่อความอยู่รอดในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย (ตอนที่ 1)

Thai Trading Focus

แผนการเงินเพื่อความอยู่รอดในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย (ตอนที่ 1)

สิ่งแรกที่คุณควรพิจารณาในการวางแผนทางการเงินก็คือ หนี้สิน

หัวใจหลักของความอยู่รอดในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็คือ การใช้จ่ายให้น้อยลง แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีความสำคัญเท่าๆกับการพยายามชำระหนี้ให้หมด และด้วยภาวะถดถอยเช่นนี้อาจส่งผลกระทบทำให้ดอกเบี้นสูงขึ้น และเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณมีน้อยลง Investor Junkie แนะนำว่า คุณควรเริ่มจากการจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิตก่อน เนื่องจากบัตรเครดิตเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง เพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า หรือคุณอาจจะใช้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ย 0% ต่อปี ทางเลือกนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินจากการถัวเฉลี้ยหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงได้นั่นเอง

เพิ่มจำนวนเงินเก็บให้มากขึ้น

ลองลดการให้รางวัลกับตตัวเองลงในช่วงนี้ แล้วนำเงินจำนวนนั้นมาใส่ในบัญชีเงินออมของคุณแทน Investor Junkie เผยว่า คุณควรโฟกัสไปที่เงินออมสองประเภท: เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน และบัญชีเงินออมอื่นๆ เงินออมที่ใช้ในยามฉุกเฉินควรเป็นจำนวนเงินที่สามารถทำให้คุณใช้จ่ายได้ไปอีกหกเดือนเป็นอย่างน้อย เปิดบัญชีเงินออมที่มีดอกเบี้ยสูงก็จะสามารถช่วยตัวคุณเองได้ในช่วงวิกฤตนี้ค่ะ

นอกจากที่คุณควรโฟกัสไปที่การออมเงินแล้ว คุณก็ควรหางานทำเพิ่มเติม แต่คุณจะต้องนำเงินที่ได้จากงานที่ทำเสริมนั้นใส่ไปยังบัญชีเงินออมของคุณเท่านั้น ดังนั้นเราจึงหวังว่าวิธีนี้จะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยในช่วงที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่แน่นนอนเช่นนี้นะคะ

แผนการเงินข้อที่ 3: การนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

กฎ 50-30-20 เป็นกฎในการดำรงชีวิตที่แท้จริง ซึ่งนั่นก็คือการใช้จ่ายในสิ่งของจำเป็น 50%, 30% ใช้จ่ายกับสิ่งของอื่นๆ และ 20% ใช้เพื่อการชำระหนี้ ลองนำกฎนี้ไปใช้ดูค่ะ และเชื่อเถอะว่า คุณจะอยู่รอดในช่วงวิกฤตนี้อย่างแน่นอน

Show More
Back to top button