การเงิน

มาทำความเข้าในบัญชีออมทรัพย์กันเถอะ

Thai Trading Focus

มาทำความเข้าในบัญชีออมทรัพย์กันเถอะ

บัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีที่คุณสามารถนำเงินมาฝากไว้ ในเวลาเดียวกันคุณก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยผ่านบัญชีนี้ได้ ถ้าคุณสนใจที่จะเปิดบัญชีออมทรัพย์ คุณจะต้องรู้ถึงการทำงานของบัญชีออมทรัพย์ ไปดูกันเลยค่ะ

บัญชีออมทรัพย์คืออะไร?

Forbes เผยว่า บัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีที่ถูกออกแบบมาให้ถือเงินที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ในตอนนี้ ซึ่งแตกต่างจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีกระแสรายวันเป็นบัญชีที่ใช้เขียนเช็คหรือทำการซื้อสินค้า และ ถอนเงินด้วยบัตรเดรบิตผ่านตู้ ATM

บัญชีออมทรัพย์จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้จ่าย เพื่อเป้าหมายทางการเงิน ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อเก็บเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน หรือคุณอาจจะมีเป้าหมายในการเก็บเงินซื้อบ้าน

ถึงแม้ว่าบัญชีออมทรัพย์จะให้ความสะดวกสบายในเข้าถึงเงินของคุณเอง แต่บัญชีออมทรัพย์ก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารกลางของสหรัฐฯ ได้กำหนดระเบียบการถอนเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ 6 ครั้งต่อเดือน และยังมีข้อกำหนดอื่นๆ อีกดังนี้

  • การโอนเงินเบิกเกินบัญชีไปยังบัญชีกระแสรายวัน
  • การโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
  • การหักบัญชีอัตโนมัติ
  • การโอนเงินผ่านโทรศัพท์, แฟ็กซ์, คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ
  • การทำรายการด้วยเช็คหรือบัตรเดบิต

ในเดือนเมษายน ปี 2563 Fed ได้ออกกฎระเบียบ โดยให้สถานบันการเงินมีทางเลือกในการยกเลิกข้อจำกัดการถอนเงินหกครั้งต่อเดือน แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าคุณถอนเงินเกินกว่าที่กำหนดไวเ ธนาคารจะสามารถเก็บเรียกค่าธรรมเนียมในการถอนเงินได้ แต่มีข่าวดีก็คือ บางรายการจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อย่างเช่นการโอนเงินผ่านตู้ ATM  ในบางสาขา

Show More
Back to top button