การเงิน

ประโยชน์ของบัญชีเงินฝาก

Thai Trading Focus

ประโยชน์ของบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากไม่ได้ยากหรือซับซ้อนที่จะทำความเข้าใจ เพียงคุณเปืดบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือเครดิตยูเนียน จากนั้นทำการฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับคุณ

คุณสามารถที่จะนำเงินฝากเข้าบัญชีเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววิธีการฝากเงินนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆ

การฝากเงินโดยตรง

อัตราดอกเบี่้ยที่คุณได้รับ และอัตราดอกเบี้ยประจำปี (annual percentage yield:APY) ค่อนข้างมีความหลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆ และบัญชีที่คุณเปิด APY เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากเงิน  ซึ่งดอกเบี้ยจะเป็นแบบดอกเบี้ยทบต้น

เรามาดูตัวอย่างกันค่ะ

สมมุติว่า คุณเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินจำนวน $1,000 จากนั้นคุณนำเงินเข้าบัญชีทุกๆ เดือนเป็นจำนวน $200 ธนาคารจ่าย APY ที่ 0.90% หลังจากนั้น 1 ปี บัญชีของคุณจะมียอดคงเหลือยู่ที่ $3,419.84 โดย $3,400 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณฝากเข้าบัญชี และ $19.84 ก็คือดอกเบี้ยนั่นเอง ยิ่ง APY สูง จำนวนเงินที่คุณฝาก, ระยะเวลาในการฝากก็จะสูง และเงินที่คุณจะได้รับเมื่อคุณฝากเป็นระยะเวลานานก็จะสูงตามไปด้วยค่ะ

ประโยชน์ของการเปิดบัญชีเงินฝาก

Forbes เผยประโยชน์ของการเปิดบัญชีเงินฝากไว้ว่า คุณจะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย อย่างที่เราคำนวณให้คุณดูข้างต้น หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ คุณจะได้รับเงินเพิ่ม โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีนี้ไม่ใช้วิธีที่ได้มาฟรีๆ เนื่องจากคุณยังคงต้องเสียภาษีจากการได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นเงินที่คุณได้รับจากการฝากเงินนั่นเองค่ะ
มากไปกว่านั้นบัญชีเงินฝากยังมีสภาพคล่องและให้ความสะดวกสบายมากกว่าวิธีการออมเงินในลักษณะอื่น อย่างเช่น ใบรับรองเงินฝากที่สามารถต่อรองได้ (CD) ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการออมเงินแบบระยะสั้นและระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝาก APY มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่า CD

อย่างไรก็ตาม CD เป็นการฝากเงินที่ต้องใช้เวลา นั่นก็หมายความว่า เมื่อคุณเปิดบัญชี CD คุณจะต้องยินยอมที่จะเก็บเงินในบัญชีนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด ในขณะนั้นเงินที่อยู่ในบัญชี CD จะได้รับดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน แต่คุณจะไม่สามารถถอนหรือนำเอาออกมาใช้งานได้ มิเช่นนั้นคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินใน CD ในทางกลับกันบัญชีเงินฝากคุณจะสามารถถอนเงินได้สูงสุด 6 ครั้งต่อเดือน โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยแต่อย่างใด

บัญชีเงินฝากเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บเงินเพื่อนำไปใช้ในอนาคต ในขณะที่การลงทุนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เงินของคุณเติบโตได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น หรือกองทุน แต่การลงทุนนั้นก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยง แต่บัญชีเงินฝาก คุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สม่ำเสมอ โดยที่เงินของคุณไม่อยู่บนความเสี่ยง

ซึ่งไม่เหมือนการลงทุน บัญชีเงินฝากยังได้รับการรับประกันจาก FDIC หรือ NCUA ซึ่งเป็นการรับประกันบัญชีเงินฝากในกรณีที่ธนาคารเกิดล้มละลาย เงินฝากของคุณจะถูกปกป้องสูงถึง $250,000 ต่อคน, ต่อประเภทของบัญชี

Show More
Back to top button