การเงิน

5 ขั้นตอนในการวางแผนการเงินที่ดี

Thai Trading Focus

5 ขั้นตอนในการวางแผนการเงินที่ดี

เรียนรู้การใช้จ่ายเงินของคุณเอง

ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องประเมินควรเริ่มจาก ค่าเช่า, ค่าเดินทาง และค่าอาหาร
การเข้าใจการใช้จ่ายของตัวคุณเอง โดยการจับตาดูเงินเข้าและออกเป็นเวลา 2-3 เดือน จากนั้นให้คุณทำการจัดสัดส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ

สร้างแผนผังการใช้จ่าย

ถ้าคุณมีแผนที่จะใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ให้คุณเริ่มจากการเก็บเงินบางส่วนในแต่ละเดือน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินของคุณให้ดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณชอบจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ให้คุณลองจ่ายบิลในแต่ละเดือนก่อนถึงวันครบกำหนดเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดในทุกๆ เดือน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของบัตรเครดิต

เงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน

การเก็บเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินเป็นหนึ่งในการวางแผนการเงินที่ดี และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการวางแผนการเงิน เนื่องจากเหตุการณ์ทีเราไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่สำคัญมาก เพื่อให้คุณไม่ต้องสร้างหนี้เพิ่มอีกนั่นเอง

ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้

คุณสามารถใช้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อความบันเทิง ยกตัวอย่างเช่น ซื้อตั๋วคอนเสิร์ต เป็นต้น แต่คุณจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากใครเพื่อใช้จ่ายในส่วนนี้

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

การซื้อประกันตั้งแต่คุณอายุยังน้อยเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคนส่วนใหญ่มักโฟกัสไปที่การสร้างและลงทุนในสินทรัพย์ คนส่วนใหญ่มักจะลืมนึกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นคุณควรทำประกันเพื่อปกป้องทั้งคุณและคนในครอบครัว
คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินการทำประกันตามอายุ, รายได้, ความเป็นอิสระ และข้อจำกัดที่คุณมี

Show More
Back to top button