การเงิน

การใช้เงินสดลดลงเมื่อออสเตรเลียเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

Thai Trading Focus

การใช้เงินสดลดลงเมื่อออสเตรเลียเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ในขณะที่ออสเตรเลียกำลังเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การใช้เงินสดก็ลดลงเป็นอย่างมาก จากรายงานพบว่า มีการใช้เงินสดเพียง 13% ของการชำระเงินทั้งหมดในปี 2022 และมีเพียง 7% ของคนที่ใช้เงินสดเป็นวิธีการชำระเงินหลัก

Australia ABC รายงานเมื่อวันที่ 23 (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่า แนวโน้มการใช้เงินสดลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินได้ง่าย ๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่บัตรเครดิตและบัตรเดบิตก็เริ่มล้าสมัยลงทุกที

การใช้เงินสดลดลงในช่วงสองปีแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงที่การช็อปปิ้งออนไลน์พุ่งสูงขึ้น และไม่มีสัญญาณว่าการใช้เงินสดจะฟื้นตัวนับตั้งแต่นั้นมา เนื่องด้วยความสะดวกทางเศรษฐกิจ ความโปร่งใส และความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง องค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ จึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกเงินสดเป็นระยะๆ

อย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลว่า การเปลี่ยนไปใช้เศรษฐกิจดิจิทัลโดยสมบูรณ์อาจส่งผลเสียต่อผู้ที่ไม่คุ้ยเคยกับเทคโนโลยี มากไปกว่านั้น 1 ใน 5 ของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปใช้เงินสดเป็นวิธีการชำระเงินหลัก และผู้มีรายได้น้อยใช้เงินสดบ่อยกว่าผู้ที่มีความมั่งคั่ง

ในประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลกที่นำเศรษฐกิจไร้เงินสดมาใช้ ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงในเรื่องของการทำรายการทางการเงินของผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเงินสดได้ถูกนำออกจากสาขาของธนาคารโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยังคงมีช่องโหว่ และยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้โครงสร้างพื้นฐานในการจัดการเงินสดกำลังถูกกำจัดออกไป
ความต้องการเงินสดในการทำธุรกรรมทุกวันกำลังลดลงเรื่อยๆ แต่เงินจริงยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคม จากการสำรวจของ Australian Central Bank พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 25% กล่าวว่า พวกเขารู้สึกถึงความไม่สะดวกสบายหรือความยุ่งยาก หากเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่เข้าถึงยาก หรือยุ่งยากต่อการใช้จ่าย

จำนวนเงินสดที่ใช้ในการซื้อและขายสินค้าลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด แต่จำนวนเงินสดที่หมุนเวียนทั่วโลกกลับเพิ่มสูงขึ้น หรืออีกความหมายหนึ่งคือ คนไม่ได้ใช้เงินสดเป็นวิธีการแลกเปลี่ยน แต่ใช้เงินสดเป็นอุปกรณ์ในการเก็บรักษาทรัพย์สินนั่นเอง

เงินสดยังเป็นสิ่งสำคัญในกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วมและไฟป่า ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไฟฟ้าและการสื่อสารขัดข้อง ทำให้การเข้าถึงเงินทุนผ่านเครือข่ายดิจิทัลขัดข้องด้วยเช่นกัน ในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมในออสเตรเลียเมื่อปี 2022 สหภาพเครดิตได้เช่าเฮลิคอปเตอร์ไปยังหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งไฟฟ้าดับนานหลายสัปดาห์ และได้ส่งมอบตู้กดเงินสดแก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการทำบัตรเดบิตหรือเครดิต อย่างเช่น ผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะฉะนั้นการใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตโดยพื้นฐานแล้ว เป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้เงินสดยังสามารถช่วยชีวิตเหยื่อที่ตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยการบริการทางการเงินออนไลน์ได้อีกด้วย

Show More
Back to top button