การลงทุน

อันตรายจากความเสี่ยงที่เป็นระบบด้านการลงทุน

Thai Trading Focus

อันตรายจากความเสี่ยงที่เป็นระบบด้านการลงทุน

ความเสี่ยงทางการเงินมีหลายประเภท อธิบายง่ายๆ ก็คือ ในทางทฤษฎี ความเสี่ยงในการลงทุนที่ส่งผลต่อมูลค่าสินทรัพย์แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ และความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยงทั้งแบบ ความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือความเสี่ยงด้านการตลาดเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเศรษฐกิจทั้งหมด โดยทั่วไปจะส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นความเสี่ยงด้านตลาดคือการสูญเสียการลงทุนเนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค

ความเสี่ยงอย่าง ความผันผวน, ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงที่ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบเช่นกัน เนื่องจากความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมไม่ใช่เฉพาะหุ้นหรืออุตสาหกรรมบางส่วนเท่านั้น เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เป็นระบบเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และแย่กว่านั้นคือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือแม้แต่การบรรเทาผลกระทบด้วยการกระจายความเสี่ยงก็ไม่สามารถช่วยให้นักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ แต่นักลงทุนสามารถระบุความเสี่ยงได้ โดยการป้องกันความเสี่ยงหรือใช้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์

ในทางกลับกันยังมีอีกหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ยกตัวอย่างเช่น อัตราเงินเฟ้อ ภาวะถดถอย สงคราม อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่เป็นระบบได้ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายในพอร์ตของหุ้นจดทะเบียนยังคงไม่สามารถบรรเทาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งหมดได้ ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือ นักลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสินทรัพย์หลายประเภทอยู่ในพอร์ตการลงทุนหรือไม่ เนื่องจากสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่าง อสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และเงินสดสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบได้แตกต่างกัน

Show More
Back to top button