การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน Sell in May and go away

Thai Trading Focus

กลยุทธ์การลงทุน Sell in May and go away

Sell in May and go away” เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งกลยุทธ์นี้มีความหมายก็คือ ขายหุ้นในเดือนพฤษภาคม จากนั้นทำการลงทุนใหม่อีกครั้งหรือกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยกลยุทธ์นี้บอกเป็นนัยว่า นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงตลาดหุ้นในช่วงเดือนที่ตลาดมีความอ่อนแอ และนักลงทุนสามารถกลับมาแสวงหาโอกาสในช่วงเดือนที่ตลาดมีความแข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง

แนวคิดเบื้องหลังของกลยุทธ์ “Sell in May and go away” นั้นอ้างอิงมาจากรูปแบบผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นในอดีต หรือเราเรียกว่า ปรากฏการณ์ของฤดูกาล

โดยกลยุทธ์นี้เป็นที่เชื่อกันว่า ตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่ลดลงหรือมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มากไปกว่านั้นในช่วงฤดูหนาวมีแนวโน้มว่า ตลาดจะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น

ผู้เสนอกลยุทธ์ดังกล่าวยืนยันว่า การใช้กลยุทธ์นี้ จะช่วยให้นักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชะลอตัวตามฤดูกาลได้

พวกเขาแนะนำให้นักลงทุนจัดสรรการลงทุนใหม่ไปยังสินทรัพย์หรือเงินสดอื่น ๆ ในช่วงเวลานี้และกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนที่ตลาดมีความแข็งแกร่งขึ้น เพื่อทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ กลยุทธ์ “Sell in May and go away” เป็นแนวทางทั่วไปที่อิงตามแนวโน้มในอดีต และไม่รับประกันประสิทธิภาพของตลาดในอนาคต สภาวะตลาดอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละปี และกลยุทธ์อาจไม่สามารถทำได้จริงเสมอไป

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้นทุนการทำธุรกรรม ภาษี และโอกาสที่พลาดไปในช่วงหลายเดือนเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณา

นักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างละเอียด พิจารณาเป้าหมายการลงทุนส่วนบุคคล การยอมรับความเสี่ยง และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อนที่จะใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ “Sell in May and go away” นี้ด้วย

การกระจายความเสี่ยง แนวทางการลงทุนระยะยาว และการมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานมักถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ ที่โฟกัสความสำเร็จในการลงทุนมากกว่าการกำหนดเวลาของตลาดตามรูปแบบตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียว

Show More
Back to top button