การลงทุน

การลงทุนระยะสั้นคืออะไร?

Thai Trading Focus

การลงทุนระยะสั้นคืออะไร?


การลงทุนระยะสั้นเป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่นักลงทุนใช้ทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย หรือนักลงทุนสามารถล็อคกองทุนด้วยผลตอบแทนคงที่ ซึ่งต่ำกว่าตลาดได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุน คุณต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า การลงทุนระยะสั้นคืออะไร

ความหมาย

โดยทั่วไปการลงทุนระยะสั้นหมายถึง การถือกองทุนไว้น้อยกว่าสามปี ซึ่งคุณไม่สามารถใช้หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนหลายตัวสำหรับการลงทุนระยะสั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น หุ้น กองทุนรวม พันธบัตรบางประเภท และพันธบัตรรวมบางประเภทสำหรับนักลงทุนที่มองหาความหลากหลายในระยะยาว

โดยปกติแล้ว ที่ปรึกษาการลงทุนมักจะตั้งคำถามถามคุณ เพื่อหาการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายในการตัดสินใจเลือกประเภทการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะฉะนั้นหากคุณวางแผนที่จะเก็บเงินไว้ไปเที่ยวในอีก 2 ปีข้างหน้า ที่ปรึกษาของคุณอาจแนะนำให้คุณลงทุนระยะสั้น

การวิเคราะห์และการวิจัยประสิทธิภาพของการลงทุนระยะสั้น

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกสินทรัพย์สำหรับการลงทุนของคุณ คุณมักจะทำการวิเคราะห์และวิจัยการลงทุนเสียก่อน ในระหว่างการวิเคราะห์และการวิจัย คุณควรพบว่า การลงทุนในสินทรัพย์ช่วงเวลาหนึ่งปีไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือได้เพียงพอสำหรับแนวโน้มสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง

เหตุผลหลักคือในหนึ่งปี คุณจะไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความสามารถของสินทรัพย์นั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในพอร์ตโฟลิโอของคุณ ข้อมูลดังกล่าวควรครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานที่เป็นไปได้ของการลงทุนของคุณในช่วงระยะเวลาถดถอย

สำหรับวัฎจักรของตลาด เรามักจะต้องวิเคราะห์ตลาดเป็นเวลาสามถึงห้าปี ดังนั้นหากคุณวางแผนที่จะลงทุนเพื่อบางสิ่งบางอย่างในอนาคตอันไกลโพ้น การลงทุนระยะสั้นไม่เหมาะกับคุณครับ

สำรวจการลงทุนระยะสั้น

ตอนนี้หากเป้าหมายการลงทุนของคุณคือ ระยะเวลาสามปีหรือน้อยกว่า กองทุนตลาดเงิน บัตรเงินฝาก (CD) และพันธบัตรระยะสั้นจะเหมาะสมกับคุณ คุณไม่ควรใช้สินทรัพย์ที่ทำงานเพื่อการลงทุนระยะยาว ตัวอย่างของสินทรัพย์เหล่านั้นคือ หุ้นและอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงมากเกินไป เนื่องจากในช่วงตลาดหมี หุ้นอาจประสบกับราคาที่ลดลงเป็นเวลานาน

Show More
Back to top button