การลงทุน

4 กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด

Thai Trading Focus

4 กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด

กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่กลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับคุณในอดีต แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเป็นกลยุทธ์ที่สามารถตอบโจทย์

วัตถุประสงค์และการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนนั้นๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบใดแบบหนึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เนื่องจากแต่ละกลยุทธ์มีประโยชน์แตกต่างกันไป

คุณไม่ควรละทิ้งกลยุทธ์การลงทุนของคุณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อกลยุทธ์การลงทุนใหม่ที่คุณพึ่งเจอบนออนไลน์ เพียงใช้กลยุทธ์พื้นฐานเพื่อการลงทุน
คุณสามารถทดลองใช้กลยุทธ์การลงทุนนั้นได้ภายหลัง แต่คุณต้องเริ่มต้นด้วยการพิจารณากลยุทธ์การลงทุน 4 ข้อดังต่อไปนี้

4 กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด

การวิเคราะห์พื้นฐาน

กลยุทธ์พื้นฐานเป็นรูปแบบการลงทุนขั้นพื้นฐานและเก่าแก่ที่สุด โดยปกติจะใช้สำหรับการค้นคว้าและวิเคราะห์หุ้น (ส่วนใหญ่เป็นหุ้นรายตัว) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก

ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้ได้หุ้นที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตและปัจจุบันที่ได้รับจากงบการเงินของธุรกิจและธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

ข้อมูลจะนำพวกเขาไปสู่การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่สมเหตุสมผล และค้นหาว่าควรซื้อหรือไม่

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์พื้นฐาน ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนมักจะใช้แผนภูมิเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบราคาและแนวโน้ม

นักลงทุนสามารถคาดการณ์สัญญาณของการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตจากจากแนวโน้มหรือทิศทาง ซึ่งมักเรียกว่าอินดิเคเตอร์

โดยปกติแล้ว รูปแบบจะมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น “หัวและไหล่” หรือ “ถ้วยและที่จับ” ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่รูปแบบเหล่านี้เริ่มปรากฏขึ้น นักลงทุนจะทำการตัดสินใจโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่คาดหวังของรูปแบบนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลพื้นฐานใดๆ ยกตัวอย่างเช่น P/E Ratio ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การลงทุนเพื่อการเติบโต

โดยปกติแล้วกลยุทธ์นี้เหมาะกับช่วงอิ่มตัวของวงจรตลาด นั่นคือช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ดี

กลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงบริษัท ผู้บริโภค และนักลงทุน เชื่อว่าทำกำไรได้ดีในช่วงเศรษฐกิจที่ดี

พวกเขามักคาดหวังสูงขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต ตัวอย่างที่ดีของการลงทุนเพื่อการเติบโตคือ หุ้นของบริษัทเทคโนโลยี มักจะมีมูลค่าสูงแต่ยังคงเติบโตสูงกว่ามูลค่าเหล่านั้น

ซื้อและถือ

กลยุทธ์นี้ใช้กับการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนและถือครองไว้เป็นเวลานาน ผู้ลงทุนเชื่อว่าผลตอบแทนระยะยาวมีความสมเหตุสมผลแม้จะมีลักษณะความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม

กลยุทธ์นี้ขัดแย้งกับจังหวะเวลาของตลาดที่แน่นอน ซึ่งโดยปกติแล้วนักลงทุนจะซื้อและขายในช่วงเวลาที่สั้นกว่าโดยมีจุดประสงค์ที่จะซื้อในราคาต่ำและขายในราคาที่สูง

Show More
Back to top button