การลงทุน

3 ประเทศในเอเชียที่เหมาะในการเริ่มทำธุรกิจมากที่สุด

Thai Trading Focus

3 ประเทศในเอเชียที่เหมาะในการเริ่มทำธุรกิจมากที่สุด

 

เศรษฐกิจในแถบเอเชียมีการเติบโตอย่างมากในฟลายปีที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนมากมายเข้ามาลงทุนในหลายประเทศในตลาดเอเชีย ซึ่งรวมไปถึงสิงคโปร์, ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์

การทำธุรกิจในสามประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีข้อดีต่างๆ ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง, สถานที่หรือทำเลและที่ตั้ง, ความสามารถในการจ่ายหรือลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คงที่

และนี่คือ 3 ประเทศในเอเชียที่เหมาะในการเริ่มทำธุรกิจมากที่สุด

     1. สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของมาเลเซีย  และถูกจัดอันดับโดย  World Bank’s Doing Business report.

ให้เป็นระบบการปกครองธุรกิจแบบมืออาชีพที่อยู่อันดับสองของโลก  ซึ่งการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศสิงคโปร์เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลย ถ้าไม่ได้กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจที่เป็นมิตร  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี, ภาวะทางการเมืองที่ค่อนข้างคงที่, ความสามารถของคนหรือแรงงานในประเทศ  และอีกทั้งพนักงานต่างชาติที่มีความสามารถ

     2. ญี่ปุ่น

4 ปีที่แล้ว Shinzo Abe นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้มีการเสนอนโยบายเศรฐกิจที่เรียกว่า Abenomics  เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชองญี่ปุ่น และหลังจากนั้นเองประเทศในแถบเอเชียตะวันออกได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของธุรกิจต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และมากไปกว่านั้นยังทำให้งานหรืออาชีพต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย

การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลญีของญี่ปุ่นได้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากมายและอีกทั้งยังมีการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเช่น ถนน, ทางด่วน, ทางรถไฟ, รถไฟใต้ดิน, สนามบิน, ท่าเรือ และการคมนาคม ซึ่งทำให้การกระจายสินค้าและบริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น

     3. ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ เป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของทวีปเอเชีย ซึ่งมีทั้งหมด 7,641 เกาะ และเป็นเกาะที่การเติบโตของระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในแถบเอเชีย เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ประชากรในประเทศมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จึงทำให้ง่ายต่อการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว มากไปกว่านั้นเทคโนโลยีอย่าง กูเกิ้ลและไมโครซอฟก็ไปเปิดตลาดที่ฟิลิปปินส์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

 อ่านเพิ่มเติม: ทำงานประจำ กับการเทรดฟอเร็กซ์ : ทำด้วยกันได้หรือไม่?

Show More
Back to top button