การลงทุน

ผลลัพธ์จากการลงทุนสามารถสร้างรายได้มหาศาลได้จริงหรือไม่?

Thai Trading Focus

ผลลัพธ์จากการลงทุนสามารถสร้างรายได้มหาศาลได้จริงหรือไม่?

การลงทุนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างรายได้ไม่ใช่เพียงแค่ข้อดีในเรื่องของการเงิน แต่การลงทุนสามารถให้ประโยชน์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมและสังคมอีกด้วย การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ และให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป

หัวใจหลักของกลยุทธ์นี้คือ เพื่อลงทุนโดยใช้เงินและสินทรัพย์ในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม หรืออีกความหมายหนึ่งก็คีอ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหากำไรและมีจุดประสงค์ในหการช่วยเหลือสังคม หรือเป็นบริษัทที่อาจพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลของการลงทุนสามารถดึงดูดผู้คนได้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก/ใหญ่, ธนาคาร, กองทุนต่างๆ และผู้จัดการกองทุนอื่นๆ

ชนิดของผลลัพทธ์จากการลงทุน

นักลงทุนสามารถลงทุนโดยการใช้สินทรัพย์และเครื่องมือการลงทุนหลากหลายประเภท ซึ่งมีความคล้ายกับการล

ทุนประเภทอื่นๆทั่วไป โดยกลยุทธ์นี้จะสามารถให้ผลลัพทธ์ที่อตกต่างกันออกไป

มากไปกว่านั้นสิ่งสำคัญของกลยุทธ์นี้ก็คือ การลงทุนชนิดนี้จะให้ผลลัพธ์ทั้งทางการเงินและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของนักลงทุนเอง นักลงทุนสามารถใช้วิธีนี้เป็นตัวเลือกในการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือเปิดตลาดใหม่

กลยุทธ์นี้ใช้ได้ในธุรกิจหลากหลายกลุ่ม เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ, การศึกษา, พลังงาน (โดยเฉพาะพลังานทดแทน) และการเกษตร

แล้วผลลัพทธ์จากการลงทุนมีผลอย่างไร?

กลยุทธ์นี้ถูกค้พบเมื่อปี 2550 แต่ถูกนำมาใช้จริงๆในปีต่อมา ซึ่งเป้าหมายหลักของกลยุทธ์นี้ก็คือ เพื่อลดปัญหาหรือผลเสียที่เกิดจากการผลิตหรือการทำกิจกรรมต่างๆของธุรกิจ และผลเสียเหล่านั้นมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม ดังนั้นคนบางกลุ่มอาจคิดว่านี่เป็นการลงทุนที่ได้บุญอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนมักพิจารณาบริษัทที่มีความรับผลิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจสภาพแวดล้อมและสังคมก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจลงทุนในบริษัทนั้น แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนอาจมีผลลัพทธ์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่พวกเขาเลือก

ผลลัพธ์จากการลงทุนส่วนใหญ่เกิดจากองค์กรที่อยู่ในรูปแบบนักลงทุน แต่ก็ยังมีนักลงงทุนอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการลงทุนก็คือ บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน และบริษัทด้านการลงทุนที่แนะนำให้นักลงทุนทั่วไปใช้กลยุทธ์นี้

รายได้ส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินชุมชนรายย่อย หรือไมโครไฟแนนซ์ โดยการปล่อนสินเชื่อให้คนจนหรือธุรกิจเล็กๆ ที่ต้องการขยายธุรกิจหรือเปิดธุรกิจใหม่นั่นเอง

Show More
Back to top button