การลงทุนธุรกิจ

คุณค่าทางธุรกิจสำคัญขนาดไหน มาดูกันครับ

Thai Trading Focus

คุณค่าทางธุรกิจสำคัญขนาดไหน มาดูกันครับ

มูลค่าคืออะไร? คำตอบก็คือ สิ่งที่เราให้คุณค่าแก่มัน เห็นว่ามันมีค่า น่าเก็บไว้ น่าครอบครองนั่นเองครับ เรามาดูตัวอย่างของสิ่งที่มีมูลค่ากันดีกว่า ทุก ๆ คนคิดถึงอะไรกันบ้างครับ? ไม่ว่าจะเป็นเงิน ความรู้ ความดี เป็นต้น แล้วคุณค่าทางธุรกิจคืออะไรล่ะ? แน่นอนว่ามันไม่ใช่มูลค่าที่เป็นตัวเงินครับ แต่เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า “ค่านิยม” ต่างหาก เรามาดูกันดีกว่า ว่าค่านิยมขององค์กรคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

ค่านิยมทางธุรกิจสำคัญขนาดไหน?

ค่านิยม (Value) เป็นความคิด พฤติกรรมและสิ่งอื่นที่คนในสังคมหนึ่งเห็นว่า มีคุณค่า จึงยอมรับมาปฏิบัติและหวงแหนไว้ระยะหนึ่ง ค่านิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็นของคนในสังคม – ก่อ สวัสดิ์พานิช (2535) –

คุณค่าทางธุรกิจสำคัญขนาดไหน

การที่ธุรกิจของเรา จำเป็นที่จะต้องมีค่านิยมหลักขององค์กร ก็เป็นเพราะว่า มันจะเป็นเสมือนกับหลักยึด หลักปฏิบัติที่ดีให้แก่ผู้คนในบริษัทนั่นเองครับ ซึ่งมันแตกต่างจากกฏ เพราะกฏจะเป็นข้อบังคับที่เคร่วครัด แต่ค่านิยมจะเป็นอำนาจที่อ่อนลงมา และมักจะเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นนามธรรมมากกว่าครับ

ความสำคัญของการมีค่านิยมทางธุรกิจ นอกจากจะทำให้ผู้คนภายในบริษัทนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีหลักปฏิบัติอันดีงามตามที่เจ้าของบริษัทต้องการนั่นเองครับ อีกทั้งยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ และมูลค่าของบริษัทในสายตาของเหล่าลูกค้าด้วยนั่นเองครับ

ดังนั้นแล้ว การมีค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทของเราได้นั่นเองครับ เรียกได้ว่าการกำหนดค่านิยมขององค์กรนั้น ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการก่อตั้งองค์กรอีกด้วยนั่นเอง

Show More
Back to top button