การลงทุน

การลงทุนในกองทุนทางเลือก

Thai Trading Focus

การลงทุนในกองทุนทางเลือก

ความหมายของกองทุนทางเลือก

“กองทุนทางเลือก” โดยทั่วไปแล้วหมายถึง กองทุนรวม, hedge funds หรือกองทุนรวมดัชนี (ETFs)  ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ หรือเราอาจจะเรียกกองทุนเหล่านี้ว่า หลักทรัพย์ แทนที่จะเรียกว่า หุ้น, หุ้นกู้ และเงินสด กองทุนทางเลือกอาจจจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, เงินกู้, สินค้าโภคภัณฑ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการอย่าง ศิลปะ หรือเครื่องเพชร เมื่อพอจะรู้จักกับกองทุนทางเลือกแล้ว ลองหันมาลงทุนในกองทุนทางเลือกดูไหมล่ะคะ?

 กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนทางเลือกส่วนใหญ่แล้ว นักลงทุนจะใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตฟอริโอ้ เนื่องจากการลงทุนทางเลือกนี้มีค่าสหสัมพันธ์ที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าดัชนีทั่วไป อย่าง S&P 500 index กองทุนทางเลือกบางกลุ่มอาจจะต้องเน้นให้ความสำคัญไปที่กลยุทธ์การลงทุน ซึ่งก็หมายความว่า นักลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น อย่างเช่น สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งกองทุนทางเลือกอื่นๆ อาจลงทุนในการลงทุนทางเลือกอีกหลายรูปแบบ

กลยุทธ์กองทุนรวมทางเลือกมีความซับซ้อนมากกว่ากลยุทธ์กองทุนรวมทั่วไป

ยกตัวอย่างเช่น กองทุนทางเลือกอาจเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เข้าใจได้ อย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์, สกุลเงิน หรือหุ้นกู้ด้อยคุณภาพ เป็นต้น มากไปกว่านั้นกองทุนทางเลือกอาจเป็นการลงทุนที่นักลงทุนใข้ในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด หรือใช้เพื่อ “market neutral” หรือ “absolute returns” โดยการนำเอากลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวมาใช้ควบคู่กัน

สิ่งสำคัญในการลงทุนกองทุนทางเลือก

กองทุนทางเลือกนั้นไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากกองทุนทางเลือกมีความเสี่ยงสูงกว่า, แพงกว่า และมีต้นทุนการลงทุนขั้นต่ำที่สูงกว่ากองทุนรวมโดยเฉลี่ย หรือ ETF นักลงทุนต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงของพอร์ตฟอริโอ้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการลงทุนประเภทอื่น โดยการสร้างพอร์ตฟอริโอ้ จากนั้นทำการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์, เงินทุน, สินทรัพย์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนักลงทุนสามารถลงทุนโดยการโฟกัสไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

นักลงทุนอาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือ ETFs ที่รวมกองทุนทางเลือกหรือกลยุทธ์ไว้ในพอร์ตฟอริโอ้ของตนเอง ถึงแม้ว่าการลงทุนทางเลือกจะไม่ได้จำเป็นต่อการกระจายความเสี่ยง และการสร้างผลตอบแทนในการเพิ่มราคาเฉลี่ยของตลาด แต่นักลงทุนสามารถใช้กองทุนทางเลือกได้อย่างเหมาะสม ถ้านักลงทุนศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุน และลงทุนด้วยความระมัดระวัง

อ่านตอนนี้ :  สอนสั่งของจากเถาเป่า ตอนที่ 1 : เถาเป่า ชิปปิ้ง และพี่จีน
Show More

Leave a Reply

Back to top button