การลงทุน

ประโยชน์ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

Thai Trading Focus

ประโยชน์ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

ควาหมายของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าโดยทั่วไปแล้วก็คือ วิธีการเลือกลงทุนในหุ้น ซึ่งใช้ข้อมูลพื้นฐานมาประกอบการตัดสินใจ อย่างเช่น รายงานประจำปี และรายงานตามไตรมาส

นักลงทุนใช้วิธีนี้ในการมองหาราคาหุ้นที่สมเหตุสมผล เพราะนักลงทุนจะต้องมองหาราคาหุ้นที่ราคา slope เพื่อซื้อ และจากนั้นขายหุ้นออกไปเมื่อตลาดกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

ราคาถูกไม่ใช่เพียงแค่ราคาหุ้น แต่คุณควรที่จะเลือกหุ้นจากการเปรียบเทียบคุณค่าของหุ้นด้วยตัวชี้วัดตัวอื่นๆ ด้วย

ตัวชี้วัดสามารถนำมาเปรียบเทียบคุณค่าของหุ้นได้ รวมถึงกำไรและมูลค่าตามบัญชีของบริษัท

แล้วการลงทุนแบบเน้นคุณค่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?  เราไปดูกันเลยค่ะ (อ้างอิงจาก The Balance)

ประโยชน์ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

นักลงทุนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถลงทุนได้

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า นักลงทุนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถลงทุนได้ แต่มีข้อแม้ก็คือ นักลงทุนจะต้องศึกษาและอ่านเงื่อนไขและข้อจำกัดของบริษัทให้ดีเสียก่อน

นักลงทุนจะต้องใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้น

ความหมายของดอกเบี้ยทบต้นก็คือ การลงทุนเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้มาจากการรวมดอกเบี้ยในแต่ละงวด หรือเปรียบเสมือนดอกไม้ที่เบ่งบาน

ผลลัพธ์ของดอกเบี้ยทบต้นนั้น ทำให้การลงทุนมีการเติบโตเป็นอย่างมาก

ซึ่งส่งผลต่อราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับ

ผ่านการทดสอบแล้ว

กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูง

เพราะว่า Warren Buffett นักกลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ใช้วิธีนี้ในการลงทุนมาหลายปีแล้ว และทำให้เขาได้กลายมาเป็นหนึ่งในคนที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในโลกได้นั่นเอง

ความเสี่ยงต่ำ

การใช้กลยุทธ์นี้ ความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญนั้นเล็กน้อย และประโยชน์ที่คุณจะได้รับนั้นมีมากที่สุด

กลยุทธ์นี้เหมาะแก่การลงทุนในระยะยาว โดยคุณจะไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาดหุ้น

Show More

Leave a Reply

Back to top button