การลงทุน

7 นักลงทุนหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุด (ตอนที่ 1)

Thai Trading Focus

7 นักลงทุนหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุด (ตอนที่ 1)

1. Geraldine Weiss

Weiss เป็นนักลงทุนหญิงที่ประสบความสำเร็จที่สุด เธอจบการศึกษาสาขาการเงิน ที่ the University of California โดยเธอเริ่มต้นจากการก่อตั้ง Investment Quality Trends (IQT) หรือ จดหมายข่าวทางการเงิน

จนเธอได้กลายมาเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพมากที่สุด มากไปกว่านั้นเธอยังเป็นทั้งนักวิเคราะห์, ครู และนักเขียนที่เก่งรอบด้านในโลกของการเงิน

2. Muriel Siebert

ในปี 2510 NYSE เป็นสถานที่ไม่มีบริษัทโบรกเกอร์ที่ไหนมีผู้หญิงเลย แต่ Siebert ได้ก่อตั้ง Muriel Siebert & Co ขึ้น และถูกจดทะเบียนบน NYSE

ในปี 2556 Siebert ได้เสียชีวิตลงและทิ้งมรดกทางการเงินและการเมืองเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกหลายคนจนถึงทุกวันนี้

เธอเป็นหนึ่งในนักลงทุนหญิงที่ประสบความสำเร็จในโลก

3. Lubna Olayan

ซาอุดิ อาราเบียเป็นประเทศที่มีกฏระเบียบข้อบังคับที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของเพศหญิง โดยเฉพาะด้านสังคม, การเมือง และธุรกิจ

แต่ Olayan ได้เป็นหนึ่งในนักลงทุนหญิงที่ข้ามผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ หลังจากเธอได้สร้างอาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน และเธอได้มาเป็น CEO ในบริษัทขนาดใหญ่

Show More
Back to top button