การลงทุน

ประโยชน์ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว

Thai Trading Focus

ประโยชน์ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว

มีโอกาสมากขึ้น

การมีหนึ่งหรือสองคนในทีมหมายความว่า คุณมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เมื่อคุณมีตัวคนเดียว แน่นอนค่ะว่า คุณอาจจะต้องใช้เวลาเก็บเงินค่อนข้างนาน เพื่อให้เพียงพอต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดังนันการมีเพื่อนหรือครอบครัวเข้ามาร่วมด้วย คุณก็จะรวบรวมเงินได้เร็วขึ้นเพื่อใช้ในการลงทุน และไม่ใช่เพียงเหตุผลนี้เพียงอย่างเดียว แต่คุณอาจจะได้รับดีลที่ดีด้วยเช่นกัน ยิ่งคุณมีโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะได้รับดีลดีๆ ในการลงทุนก็มีมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งอสังหาริมทรัพย์มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

อย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ยิ่งมีคนเยอะ การหาแฟล่งเงินทุนก็จะเยอะมากเท่านั้น และยังมีโอกาสที่จะได้รับดีลที่เร็วขึ้น มากไปกว่านั้นคุณสามารถที่จะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่กว่าได้อีกด้วย เพราะเมื่อนำเอาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กมาเทียบกับขนาดใหญ่ แน่นอนค่ะว่า ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับในอนาคต อสังหาริมทรัพย์ก็จะต้องได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ?

ข้อดีของการลงทุนร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว: มีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมด้วย

เมื่อคุณต้องการที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว คุณก็จะได้รับผลประโยชน์ที่เหมือนๆ กันกับพวกเขา คุณรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร และรู้วิธีการบริหารจัดการร่วมกับพวกเขา

ดังนั้นการพูดคุย สื่อสารก็จะง่ายขึ้น เมื่อคุณลงทุนร่วมกับคนที่คุณจักเป็นอย่างดี ทำให้การลงทุนเช่นนี้ได้รับความเชื่อใจและไว้ใจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแน่นอนค่ะว่า ถ้าคุณไปลงทุนร่วมกับผู้อื่นที่คุณไม่รู้จักเขาเป็นอย่างดี คุณก็คงไม่ได้รับความไว้ใจได้เท่านี้อย่างแน่นอน

ยิ่งคนเยอะมากเท่าไหร่ ยิ่งมีการระดมความคิดมาก

ยิ่งมีคนเยอะมากเท่าไหร่ในทีมของคุณ คุณก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ได้หลากหลาย และมีการคิดแก้ปัญหาหรือวางแผนอนาคตได้ดีขึ้น ถ้าคุณประสบปัญหาที่คุณสร้างขึ้น เพื่อหรือครอบครัวของคุณก็จะสามารถชวยคุณคิดหาวิธีแกก้ปัญหาให้คุณได้ Investor Junkie  เผยว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กับเพื่อนหรือครอบครัวจะทำให้คุณได้เปรียบในด้านการแข่งขันในตลาด ดังนั้นคุณก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นในการซื้อและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

Show More
Back to top button