การลงทุน

สิ่งที่คุณควรทำเมื่อคุณตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว (ตอนที่ 2)

Thai Trading Focus

สิ่งที่คุณควรทำเมื่อคุณตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว (ตอนที่ 2)

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อหรือครอบครัวนั้น คุณจำเป็นจะต้องวางแผนอะไรหลายอย่าง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนหรือครอบครัวของคุณนั่นเอง และยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับสินทรัพย์ของคุณอีกด้วย ไปดูกันเลยค่ะ!

เวลาทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป วางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึง

อย่าคิดแต่ด้านดีของการลงทุน แต่ให้คุณคิดด้านลบด้วย ถ้าหุ้นส่วนของคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการเป็นหุ้นส่วนกับคุณ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการเงิน คุณจะทำอย่างไร? คุณจะต้องคิดถึงแผนที่สองเสมอ หรือแผนที่ใช้ในยามฉุกเฉิน คุณจะบริหารจัดการข้อตกลงระหว่างหุ้นส่วนของคุณอย่างไร ถ้าเกิดสถานการณ์ในลักษณะนี้?

สร้างความปลอดภัยให้กับการลงทุนของคุณเอง โดยการสื่อสารกับเพื่อนหรือครอบครัวของคุณอยู่เสมอ

ไม่ใช่เพียงแต่ถามเรื่องสาระทุกข์สุขดิบ แต่คุณควรพูดถึงเรื่องการลงทุนของพวกคุณด้วย วางแผนเวลาในการคุยเรื่องการลงทุนระหว่างคุณกับหุ้นส่วนของคุณ มองถึงปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขให้เร็วที่สุด คุณคงรทำเช่นนี้ให้ได้ทุกๆ สามเดือน แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลานัดคุยกันได้ตามความเร่งด่วนหรือเวลาว่างของคุณทั้งสองได้ค่ะ

เตรียมแผนทางออก

การเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่เป็นการเริ่มต้น แต่เป็นการจบลง คุณเคยอธิบายแผนทางออกให้กับตัวเอง และควาหมายและข้อจำกัดของการออกจากการเป็นหุ้นส่วนแล้วหรือยัง? แผนนี้เป็นแผนที่สำคัญ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นรูปแบบของการเช่า

Investor Junkie  แนะนำว่า คุณควรตั้งคำถามสามข้อหลักๆ ซึ่งนั่นก็คือ การเป็นหุ้นส่วนคุณจะเป็นได้ยาวนานแค่ไหน? ข้อที่สอง แล้วคุณจะทำอย่างไร ถ้าหุ่นส่วนของคุณต้องการที่จะออกจากการเป็นหุ้นส่วน หรือขายอสังหาริมทรัพย์ให้เร็วขึ้นกว่าที่ตกลงกันไว้ครั้งแรก? และข้อสุดท้าย คุณจะทำอย่างไร ถ้ามีคนอื่นมาขอร่วมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่ม?

สำหรับการลงทุนร่วมกับหุ้นส่วน คุณจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม พยายามอย่าทำข้อตกลงที่มีความซับซ้อนมากเกินไป เพราะอาจทำให้การเป็นหุ้นส่วนของคุณเกิดความยุ่งยากด้วยเช่นกัน

Show More
Back to top button