การลงทุน

สิ่งที่คุณควรทำเมื่อคุณตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว (ตอนที่ 1)

Thai Trading Focus

สิ่งที่คุณควรทำเมื่อคุณตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว (ตอนที่ 1)

กำหนดกลยุทธ์การลงทุน และเป้าหมาย

กลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีหลากหลายวิธี  Investor Junkie  ได้แบ่งได้แบ่งกลยุทธ์การลงทุนแบบสามเหลี่ยมเป็นสองแบบด้วยกัน: แบบระยะสั้น และระยะยาว ถ้าคุณจะทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หลังจากนั้นคุณถึงจะขายออกไปอีกครั้งเพื่อทำกำไร หรือแม้แต่คุณเปิดให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวก็ตาม คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณได้ทำข้อตกลงกับหุ้นส่วนของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดกฎแบบเฉพาะเจาะจง ในการทำข้อตกลงระหว่างคุณและหุ้นส่วนของคุณ

การทำหน้าที่ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีหลากหลายหน้าที่ ดังนั้นแต่ละคนจะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน เขียนบทบามหน้าที่ของแต่ละคน และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ มากไปกว่านั้นคุณควรจะใส่วันที่ที่งานจะต้องสำเร็จไปด้วย และอย่าลืมว่างานแต่ละอย่างจะต้องมีระยะเวลากำหนด เนื่องจากความล่าช้าอาจทำให้เกิดผลขาดทุนและโอกาสที่ควรจะได้รับได้

เขียนข้อตกลงในการลงทุนให้เป็นลายลักษณ์อักษร

การทำเอกสารเป็นหลายลักษณ์อักษร และใส่รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่, ความรับผิดชอบ และเป้าหมายของการเป็นหุ้นส่วนสามารถช่วยชีวิตคุณได้ ลองไปปรึกษาทนายความ ถ้าคุณต้องการที่จะกู้ยืมเงิน หรือคุณอาจจะต้องทำเอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นกู้ยืมเงินร่วมกัน เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
มากไปกว่านั้นการทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นยังช่วยปกป้องคุณจากการต่อสู้คดี ถ้าในกรณีที่คุณความเห็นไม่ตรงกับหุ้นส่วนของคุณเอง คุณจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นเงินทุนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนดเสียทุกคน รวมทั้งการแบ่งกำไรและรายได้เป็นไปตามสัดส่วนของเงินทุนอีกด้วย และที่สำคัญอย่าลืมลงลายเซ็นต์ของทุกคนในทีมด้วยนะคะ

 

Show More
Back to top button