การลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

Thai Trading Focus

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

วิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่นักลงทุนมักเลือกใช้ในการลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มจากการมองหา, การให้ได้มา และจากนั้นก็เป็นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะทำนำเอากลยุทธ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มาใช้ ซึ่งกลยุทธ์นี้อาจมีการให้ผลตอบแทนแบบรายได้ในลักษณะรายเดือน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วย เพราะฉะนั้นกำไรจริงๆ ที่ได้จากการลงทุนนี้ก็คือ รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วนั่นเอง ยิ่งรายได้ในแต่ละเดือนสูง ” กระแสเงินสด” และกำไรก็จะต้องสูงไปด้วย

การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก นักลงทุนจะต้องพิจารณาในเรื่องของการสำรวจ, เลือกสถานที่, ผู้เช่า และยังไม่รวมถึงค่าบำรุงรักษาและการบริหารจัดการ และการรับมือกับผู้เช่าอีกด้วย

Show More
Back to top button