การลงทุน

มาทำความเข้าใจกับข้อเสียของการลงทุนในทองกันเถอะ!

Thai Trading Focus

มาทำความเข้าใจกับข้อเสียของการลงทุนในทองกันเถอะ!

ความเสี่ยงของการขาดทุนค่อนข้างสูง

เมื่อทองอยู่ในรูปของสินค้า นั่นก็หมายความว่า หนึ่งในข้อเสียของทองก็คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุน

โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการที่จะซื้อทองในรูปของเครื่องประดับเพื่อสวมใส่แล้ว ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนอกจากทองมีราคาตกลงแล้ว ก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการสูญหายได้ และการเก็บทองไว้ที่บ้านก็ไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ก็คือ เมื่อคุณต้องการที่จะเก็บทองไว้หรือกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในทอง คุณสามารถที่จะมอบความไว้วางใจให้กับผู้ให้บริการที่มีการการันตีความปลอดภัยในการลงทุนของคุณได้

ความผันผวนของราคาทอง

ถึงแม้ว่าราคาทองโดยปกตอแล้วมักจะมีราคาเพิ่มขึ้น แต่ก็ม่ได้หมายความว่า ราคานั้นจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันทุกวัน ซึ่งการขึ้นราคาของทองก็ไม่ได้ใช้ระยะเวลาเพียงน้อยนิด

หลายคนอาจบอกว่าราคาทองนั้นมักจะเพิ่มขึ้น ไม่ลดลง แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาหลายๆ ปีกว่าทองจะได้ราคา และในบางครั้งราคาขายก็อาจลดลงได้

ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงของราคาทองทำใหห้นักลงทุนคาดการณ์มูลค่าการลงทุนในอนาคตได้ยาก

เพราะฉะนั้นถ้าคุณวางแผนที่จะลงทุนในทองด้วยเงินเป็นจำนวนมาก เราก็อยากจะให้คุณพิจารณาความผันผวนของราคาทองเป็นอันดับแรกค่ะ

การลงทุนในระยะยาว

การลงทุนในทองไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำกำไรในระยะสั้น

เนื่องจากความผันผวนของราคาทองที่สูง ทำให้ไม่สามารถการันตีได้ว่า นักลงทุนจะได้กำไรเป็นจำนวนมากเพียงระยะเวลาอันสั้น

อย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะ ราคาทองมักจะเพิ่มสูงขึ้น แต่จะต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งนั่นก็หมายความว่า การทำกำไรจากการลงทุนในทองไม่สามารถใช้ระยะเวลาอันสั้นได้

ราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะคงที่

ราคาทองจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเศรษฐกิจมีความผันผวน ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการเกิดภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อส่งผลต่อราคาทองที่เพิ่มขึ้นและลดลงได้

ถ้าภาวะเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โอกาสที่ราคาทองจะเพิ่มขึ้นนั้นก็จะมีโอกาสสูง และในทางกลับกันถ้าภาวะเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โอกาสที่ราคาทองจะลดต่ำลงนั้นก็จะมีโอกาสสูง

 

Show More
Back to top button