การลงทุน

การขายอสังหาริมทรัพย์: วิธีการ (ตอนที่ 2)

Thai Trading Focus

การขายอสังหาริมทรัพย์: วิธีการ (ตอนที่ 2)

 

มีตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ

ตัวแทนหรือเอเจ้นขายสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถช่วยให้คุณมองหาผู้ซื้อได้หลากหลาย ดังนั้นการมีตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ให่กับคุณ คุณอาจจะได้ขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณในราคาที่สูงขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นได้ ดังนั้นการมีเอเจ้นที่มีความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือในด้านนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการมีเอเจ้นก็หมายความว่า คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการหรือค่าคอมมิชชั่นให้กับพวกเขาด้วย เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องยอมรับในค่าธรรมเนียมที่สูง ถ้าคุณต้องการเอเจ้นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะได้รับเงินน้อยลงจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนั้นใช่หรือไม่? จริงค่ะ การจ้างเอเจ้นนั้นหมายความว่า คุณอาจจะไม่ได้รับจำนวนเงินเต็มทั้งหมดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่คุณก็ยังได้รับผลตอบแทนที่คุมค่า ถ้าคุณยอมรับหรือยินยอมข้อตกลงเรือ่งของการให้บริการของเอเจ้นนั่นเอง

ตั้งราคาให้เหมาะสมกับตลาด

ราคาการขายสินทรัพย์นั้นค่อนข้างขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจาก Investor Junkie เผยว่า ราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับอิทธิพลมาจากความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งสองปัจจัยนี้ทำให้ราคาในตลาดมีการแข่งขันที่สูง

ไม่ว่าคุณจะลงทุนไปกับอสังหาริมทรัพย์คุณเท่าไร ในเรื่องของราคาซื้อ และต้นทุนการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหารมทรัพย์ของคุณ คุณไม่สามารถที่จะตั้งราคาสินทรัพย์ของคุณสูงตามไปด้วย เนื่องจากราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันไว้ ซึ่งมูลค่าตาดอาจมีความใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์ระแวกเดียวกันกับคุณก็เป็นได้

Show More

Leave a Reply

Back to top button