การลงทุน

การขายอสังหาริมทรัพย์: วิธีการ (ตอนที่ 1)

Thai Trading Focus

การขายอสังหาริมทรัพย์: วิธีการ (ตอนที่ 1)

มีหลายเหตุผลที่อาจส่งผลให้คุณต้องการที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากคุณอาจจะไม่อยากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นแล้ว หรือคุณอาจจะเหนื่อยกับการดูแลอสังหาริมทรัพย์ หรือคุณแค่ต้อกงารขายเพื่อเก็งกำไร ทั้งนี้ทั้งนั้นในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมเอาวิธีการหรือขั้นตอนการจัดการในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์มาให้คุณได้ลองนำเอาไปใช้ดูค่ะ!

การคำนวณภาษีที่มีผลต่อการขายอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนนี้ควรจะเป็นขั้นตอนก่อนที่คุณจะเตรียมสิ่งอื่นๆ ในการขายอสังหาริมทรัพย์ คุณจะต้องรวบรวมปัจจัยทุกอย่างที่ส่งผลต่อต้อนทุนในการขายอสังหาริมทรัพย์ หลายครั้งที่คนส่วนใหญ่ลืมนึกถึงก็คือภาษี กำไรหรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะกลายมาเป็นภาษีกำไรจากการลงทุนในระยะสั้นหรือแบบระยะยาว แต่ละประเทศก็มีอัตราภาษีที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วภาษีสำหรับการลงทุนในระยะสั้นนั้นจะใช้อัตราภาษีแบบเดียวกับอัตราภาษีบุคคลธรรมดา ในขณะที่อัตราภาษีสำหรับการลงทุนในระยะยาวจะเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศ ซึ่งอยู่กับประเทศนั้นๆ จะกำหนด

ถ้าอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนระยะยาว ภาษีนั้นจะมีในส่วนของ “ค่าเสื่อมราคาด้วย” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ค่าเสื่อมสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ Investor Junkie เผยว่า การลดหย่อนรายปีสะสมสามาถนำมาเป็นภาษีเงินได้เมื่อคุณขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้

การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณอาจจะกำลังมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณเอง ซึ่งปัจจัยอย่างที่สองที่คุณควรคำนึงถึงก็คือ: คุณควรที่จะปรับปรุงหรือขายอสังหาริมทรัพย์ดี? Investor Junkie ได้ให้คำแนะนำว่า คุณควรที่จะพิจารณาสถานการณ์ของตลาด, เป้าหมายการลงทุน, เงินที่คุณมี และความเสี่ยง/ผลกำไรที่คุณอาจจะได้รับ

การขายอสังหาริมทรัพย์ จะมีผู้ตรวจสอบคอยบอกว่าคุณจะต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงส่วนไหน การดำเนินการซ่อมแซมล่วงหน้าด้วยตัวคุณเองอาจทำให้คุณประหยัดเงินได้มากกว่า เพราะฉะนั้นอสังหาริมทรัพย์ควรที่จะถูกซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดูน่าดึงดูดใจเสียก่อน ถูกต้องใช่ไหมล่ะคะ?

Show More
Back to top button