การลงทุน

การขายอสังหาริมทรัพย์: วิธีการ (ตอนที่ 1)

Thai Trading Focus

การขายอสังหาริมทรัพย์: วิธีการ (ตอนที่ 1)

มีหลายเหตุผลที่อาจส่งผลให้คุณต้องการที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากคุณอาจจะไม่อยากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นแล้ว หรือคุณอาจจะเหนื่อยกับการดูแลอสังหาริมทรัพย์ หรือคุณแค่ต้อกงารขายเพื่อเก็งกำไร ทั้งนี้ทั้งนั้นในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมเอาวิธีการหรือขั้นตอนการจัดการในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์มาให้คุณได้ลองนำเอาไปใช้ดูค่ะ!

การคำนวณภาษีที่มีผลต่อการขายอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนนี้ควรจะเป็นขั้นตอนก่อนที่คุณจะเตรียมสิ่งอื่นๆ ในการขายอสังหาริมทรัพย์ คุณจะต้องรวบรวมปัจจัยทุกอย่างที่ส่งผลต่อต้อนทุนในการขายอสังหาริมทรัพย์ หลายครั้งที่คนส่วนใหญ่ลืมนึกถึงก็คือภาษี กำไรหรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะกลายมาเป็นภาษีกำไรจากการลงทุนในระยะสั้นหรือแบบระยะยาว แต่ละประเทศก็มีอัตราภาษีที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วภาษีสำหรับการลงทุนในระยะสั้นนั้นจะใช้อัตราภาษีแบบเดียวกับอัตราภาษีบุคคลธรรมดา ในขณะที่อัตราภาษีสำหรับการลงทุนในระยะยาวจะเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศ ซึ่งอยู่กับประเทศนั้นๆ จะกำหนด

ถ้าอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนระยะยาว ภาษีนั้นจะมีในส่วนของ “ค่าเสื่อมราคาด้วย” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ค่าเสื่อมสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ Investor Junkie เผยว่า การลดหย่อนรายปีสะสมสามาถนำมาเป็นภาษีเงินได้เมื่อคุณขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้

การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณอาจจะกำลังมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณเอง ซึ่งปัจจัยอย่างที่สองที่คุณควรคำนึงถึงก็คือ: คุณควรที่จะปรับปรุงหรือขายอสังหาริมทรัพย์ดี? Investor Junkie ได้ให้คำแนะนำว่า คุณควรที่จะพิจารณาสถานการณ์ของตลาด, เป้าหมายการลงทุน, เงินที่คุณมี และความเสี่ยง/ผลกำไรที่คุณอาจจะได้รับ

การขายอสังหาริมทรัพย์ จะมีผู้ตรวจสอบคอยบอกว่าคุณจะต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงส่วนไหน การดำเนินการซ่อมแซมล่วงหน้าด้วยตัวคุณเองอาจทำให้คุณประหยัดเงินได้มากกว่า เพราะฉะนั้นอสังหาริมทรัพย์ควรที่จะถูกซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดูน่าดึงดูดใจเสียก่อน ถูกต้องใช่ไหมล่ะคะ?

You’ve set your mind that you are selling your property. Now off we go to the second concern: should we renovate the property, or should we sell it “as is”? To find out the exact answer, Investor Junkie suggests considering local market conditions, your investing goals, available cash and your risk/reward tolerance.

Selling your property “as is” is not really preferred. Inspectors will certainly point out several things that need repairs on potential buyers. Making a preemptive act to repairs minor problems by yourself could save you more money before your potential buyers ask professionals to repair them. Furthermore, properties that look well-maintained will definitely attract more potential buyers, won’t they?
อ่านตอนนี้ :  วิธีการจัดสรรเงินเดือน: การออมเงินและการลงทุน
Show More

Leave a Reply

Back to top button