การลงทุน

สร้างรายได้จากการลงทุนในบริษัทเล็กๆ

Thai Trading Focus

สร้างรายได้จากการลงทุนในบริษัทเล็กๆ

เมื่อคุณต้องการซื้อหุ้นในธุรกิจเล็กๆ คุณจะต้องซื้อหุ้นในจำนวนเล็กน้อยของธุรกิจที่ถูกดูแลโดยบุคคลอื่น ธุรกิจเล็กๆที่มีผลการดำเนินงานที่ดีจะทำให้คุณมีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว โดยทั่วไปแล้วการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้จะเป็นหุ้นต่ำบาท (Penny stock) อย่างไรก็ตามหุ้นประเภทนี้อาจให้ผลตอบแทนที่สูงและมั่นคง แต่ในขณะเดียวกรก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน

นักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจเล็กๆ ประเภทนี้จะต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยม, เข้าใจความเสี่ยง และสามารถคบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ก่อนที่คุณจะเข้าถึงการลงทุนในธุรกิจเล็กๆ เช่นนี้ คุณจะต้องจำไว้ว่า คุณจะต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ว่าบริษัทสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่ และสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างที่นักลงทุนคาดหวังได้หรือไม่

ให้รางวัลกับตัวเอง

การลงทุนในบริษัทเล็กๆ หรือ startups คุณจะต้องจำเอาไว้เสมอว่า นี่ยังไม่ใช่การลงทุน บริษัทยังสร้างรายได้ไม่เพียงพอที่จะขยายธุรกิจของตนเอง

เพราะฉะนั้นผู้ก่อตั้งบริษัทมักจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมักจะได้รับผลตอบแทนที่สูงของการเป็นนายจ้างตัวเอง เพราะฉะนั้นการลงทุนในบริษัทประเภทนี้ นักลงทุนจะต้องมีความอดทนในการรอ

การกระจายรายได้

เมื่อธุรกิจขนาดเล็กประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำกำไร กำไรที่ได้หลังหักเงินเดือนและค่าจ้างก็จะยังคงเป็นของเจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจมักจะลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการในอนาคต หรือประกาศจ่ายเงินปันผล

ในธุรกิจกระเภทนี้เงินปันผลจะถูกแบ่งไปให้ผู้ถือหุ้น และเงินปันผลมักอยู่ในรูปของความรับผิดชอบอย่างตำกัด หรือบริษัทจำกัด

การตัดสินใจของนักลงทุนในการลงทุนเพิ่มส่งผลต่อมูลค่าเงินปันผลของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ถ้านักลงทุนต้องการยกเลิกผลตอบแทนในอนาคต เขาสามารถเอาเงินปันผลออกไปได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนต้องการสร้างผลตอบแทนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนก็จะต้องยินยอมที่จะเสี่ยงในการลงทุนเงินปันผลอีกครั้ง

Show More
Back to top button