ไลฟ์สไตล์

ใน 5 ปีข้างหน้า หุ่นยนต์จะทำการขโมยอาชีพไปจากมนุษย์จริงหรือไม่?

Thai Trading Focus

 ใน 5 ปีข้างหน้า หุ่นยนต์จะทำการขโมยอาชีพไปจากมนุษย์จริงหรือไม่?

ความเสี่ยงจากโรคระบาดนี้ได้ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมกันในหลายๆ ด้าน นั่นก็เพราะว่าอุตสาหกรรมต่างๆ พากันได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, โรงแรม และร้านค้าปลีก เป็นต้น และธุรกิจต่างต้องการแรงงานที่เป็นเพศหญิง, อายุน้อย และค่าแรงไม่สูง โดยมีความต้อกงารที่ไม่ได้สัดส่วนเป็นอย่างมาก

ธนาคารโลกได้ออกมาเตือนว่า โรคระบาดนี้อาจทำให้ความไม่เท่าเทียมในสังคมเพิ่มขึ้น และส่งผลทำให้ผู้คนจำนวน 115 ล้านคนมีฐานะยากจนมากที่สุดในปีนี้

โรคระบาดทำให้ดทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น

โรคระบาดทำให้เทคโนโลยีมีความจำเป็นมากขึ้นในกลุ่มของธุรกิจและผู้บริโภค ความต้องการในการการ cloud และการให้บริการแบบอีคอมเมิร์ซได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่บริษัทหลายแห่งไม่สามารถให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์ได้

พนักงานไม่สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้ เนื่องจากงานบางงานจำเป็นต้องทำงานแบบมีปฎิสัมพันธ์กัน เจอตัวกัน หรือด้วยข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

รายงานจาก WEF พบว่า เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่งานทั้งหมดประมาณ 85 ล้านตำแหน่งภายในปี 2568 ในขณะเดียวกันก็จะมีงานเกิดขึ้นมาใหม่อีก 97 ล้านตำแหน่ง

ในอนาคตหุ้นยนต์จะเข้ามาแทนที่งานหลายประเภท เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร, ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร, นักบัญชี และเสมียณ เป็นต้น

Show More
Back to top button