ไลฟ์สไตล์

เมื่อหุ่นยนต์เข้ามาครอบงำโลกของเรา: งานรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้น

Thai Trading Focus

เมื่อหุ่นยนต์เข้ามาครอบงำโลกของเรา: งานรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้น

จากรายงานของ World Economic Forum (WEF) พบว่า ในอีก 5 ปีแรงงานจากมนุษย์จะถูกแทนที่ด้วยแรงงานหุ่นยนต์หรือเครื่องจักร ในขณะที่งานใหม่ๆ จะเกิดขึ้นจากแรงงานมนุษย์ในยุคของหุ่นยนต์ซึ่งนี่ก็คือกฎของโลก และเราได้สรุปมาให้คุณได้ลองอ่านดูในบทความนี้ค่ะ (อ้างอิงจาก CNN)

แล้วงานประเภทไหนล่ะ ที่จะเกิดขึ้นใหม่?

ตำแหน่งงานใหม่ๆ จะเกิดขึ้น รวมถึงงานประเภทที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียว, การจัดการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มากไปกว่านั้นก็จะมีงานในกลุ่มของวิศวะ, cloud computing และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานอาสาสมัครอาจกลายมาเป็นอาชีพที่ได้รับค่าแรง โดยจากรายงานการสำรวจพบว่า 94% ของธุรกิจคาดว่า จะเลือกพนักงานจากทักษะใหม่ๆ ที่พนักงานมี และบริษัทหลายแห่งได้เลือกพนักงานด้วยปัจจัยนี้เพิ่มขึ้นถึง 65% ในปี 2561

จากข้อมูลการวิเคราะห์ของทีม LinkedIn data science สำหรับ WEF พบว่า หลายคนได้เปลี่ยนอาชีพไปยัง “ตำแหน่งใหม่ๆ” ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนงานจากเดิม ซึ่งแตกต่างจากงานที่แล้วอย่างสิ้นเชิง หรือบางกรณีได้เลือกงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะเดิมเลย

ยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งของคนกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนอาชีพเป็น data science และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยที่อาชีพเดิมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้เลย ซึ่งได้มีสัดส่วนการทำงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้ 67% ในตำแหน่งช่างทางเทคนิค, 72% ในตำแหน่งเนื้อหา และ 75% ในตำแหน่งพนักงานขาย

ทักษะเพื่อฝึกฝน

ทักษะการคิดอย่างมีเหตุมีผล, การคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่บริษัทต่างกำลังมองหา

เพราะฉะนั้นบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งจะทำการลงทุน โดยฝึกฝนทักษะเหล่านี้ให้กับพนักงาน จากรายงาน พบว่า พนักงานจำนวนครึ่งหนึ่งจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

จากรายงานของ WEF โดยอ้างอิงจากงานวิจัยผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นผลงานของ Coursera พบว่าในช่วงระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน บริษัทได้ทำการจัดให้มีการเรียนผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น 5 เท่า และมีการเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านออนไลน์

Show More
Back to top button