ไลฟ์สไตล์

7 อาชีพที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี (ตอนที่ 2)

Thai Trading Focus

7 อาชีพที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี (ตอนที่ 2)

จากพัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้อาชีพหลาย (7) อาชีพอาจสูญหายไป และอาชีพเหล่านั้นจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นจากบทความที่แล้วเราได้นำเอาอาชีพ อีก 4 อาชีพที่เหลือมาให้ผู้อ่านได้ลองพิจารณาดูค่ะ

ชาวนา

ในอนาคตอาชีพนี้จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี โดยเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์จะเข้ามาทำหน้าที่ปลูกและรดน้ำ พรวนดินแทนมนุษย์

มากไปกว่านั้นความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ผลิตจะต้องพัฒนาการที่รวดเร็วขึ้น และด้วยการใช้แรงงานมนุษย์ผู้ผลิตไม่สามารถสร้างรายได้เพื่อหวังผลตอบแทนสูงสุดได้

ดังนั้นชาวนาจะต้องหานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การใช้เทคโนโลยีเพิ่มเร่งกระบวนการผลิตให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นนั่นเอง

คนงานผลิตสิ่งทอ

อย่างที่เรารู้กันค่ะว่า บริษัทผลิตสิ่งทอนั้นต้องใช้พนักงานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่กระบวนการตัดเย็บไปจนถึงการปริ้นซ์สกรีน

แต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยี เครื่องจักรจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ ซึ่งกระบวนการปริ้นซ์สกรีนและตัดเย็บนั้นสามารถใข้เครื่องจักรได้

มากไปกว่านั้นการใช้เครื่องจักรยังช่วยเร่งกระบวนการผลิตเสื้อผ้า และคุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอมากกว่าการผลิตด้วยแรงงานมนุษย์

นอกจากนั้นคุณภาพของตัวเสื้อผ้าเองก็จะมีคุณภาพที่สูงกว่าสินค้าที่มนุษย์ผลิตด้วยเช่นกัน

บุรษไปรษณีย์

ในปัจจุบันมนุษย์เราไม่ค่อยส่งจดหมายทางไปรษณีย์หากันแล้ว เนื่องจากมีการเขียนจดหมายผ่านอีเมลล์หรือบริการการสนทนาผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบาย, ถูกกว่า และรวดเร็วกว่าการส่งทางไปรษณีย์

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อาชีพนี้จะสูญหายไป หรือถึงแม้ว่ายังคงมีคนบางกลุ่มที่ยังใช้บริการผ่านไปรษณีย์ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้บ่อยเท่าที่ควรอยู่ดี

Telemarketing

บางคนดีใจที่อาชีพนี้กำลังจะหายไป เนื่องจากบ่อยครั้งที่มีกลุ่มผู้ทำอาชีพนี้ติดต่อผู้ซื้ออยู่เป็นประจำ และพวกเขามักติดต่อในเวลาที่ไม่สมควร ทำให้วิธีการนี้จึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างน่ารำคาญหรือรบกวนผู้ซื้อนั่นเอง

เทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทนอาชีพนี้ในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มมีการทำการตลาดผ่านอีเมลล์แทน

นอกจากการไม่สร้างความรำคาญแล้ว การตลาดผ่านอีเมลล์ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำตลาดแบบ telemarketing อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาและขายสินค้า อาชีพนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปในอนาคต

Show More
Back to top button