ไลฟ์สไตล์

ทักษะ 10 อย่างที่คุณควรมีภายในปี 2568 (ตอนที่ 2)

Thai Trading Focus

ทักษะ 10 อย่างที่คุณควรมีภายในปี 2568 (ตอนที่ 2)

ทักษะที่คุณควรมีในอนาคตมีเยอะแยะมากมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญมาก ทำไมน่ะหรอคะ? ก็ถ้าไม่มีผู้นำแล้ว ก็จะไม่มีผู้ที่เป็นคนตัดสินใจหรือนำทาง สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำก็คือ ต้องรู้จักวิธีที่จะนำตัวเองก่อน  จากนั้นคุณถึงจะสามารถนำคนอื่นได้ ผู้นำที่ฉลาด เมื่อตัดสินใจอะไรจะต้อมีความมั่นใจ และเปิดใจ และจะไม่ถูกโน้มน้าวได้ง่าย มาไปกว่านั้นเป้าหมายของการเป็นผู้นำ ไม่ใช่เพียงแค่การทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ และทำงานร่วมกันผู้อื่นได้

การใช้เทคโนโลยี, การติดตาม และควบคุม 

ในยุคของโลกดิจิตอล สิ่งที่คุณจะต้องทำได้เลยก็คือ การใช้เทคโนโลยี เนื่องจากคุณจะต้องตามให้ทันยุคทันสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีจะยังคงเติบโตและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวให้รวดเร็ว มีเครื่องมือที่ถูกต้องในการใช้, ติดตาม และควบคุมเทคโนโลยี

การออกแบบเทคโนโลยีและโปรแกรม

เทคโนโลยีคือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการฝึกฝน เทคโนโลยีถูกออกแบบมาหลังจากมีการค้นพบ, ออกแบบ และสร้างขึ้นทั้งแบบเสมือนจริงและสร้างขึ้นแบบจริงๆ เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับดิจิตอล, ปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงของรูปแบบดิจิตอล เพราะฉะนั้นทักษะการออกแบบโปรแกรมจึงเป็นสิ่งสำคัญในโลกอนาคต สินค้าที่เป็นแบบดิจิตอลก็จะต้องถูกโปรแกรมขึ้นเช่นเดียวกัน

การปรับตัว, ความตรึงเครียด และความยืดหยุ่น

พวกเราจะต้องมีพลังอยู่ในตัวของพวกเราเสมอ อย่าให้อะไรมาทำให้เราไขว่เขวได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราจะต้องรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ การเป็นคนหัวรั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เนื่องจากถ้าคุณไม่รู้จักยอมรับข้อผิดพลาด คุณก็จะไม่รับฟังและพัฒนาตนเองนั่นเอง
ความตรึงเครียดมักจะมาพร้อมกับปัญหา ดังนั้นการบริหารจัดการความเครียดของตนเองเป็นทักษะที่ทกคนต้องมี เพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ยอมแพ้กับปัญหานั้นง่ายๆ

การมีเหตุมีผล, แก้ปัญหา และความคิด

พวกเราจะต้องประสบปัญหาในทุกๆ วัน ถ้าพวกเราต้องการที่จะแก้ปัญหา พวกเราจะต้องรู้ถึงปัญหาเสียก่อน เพราะฉะนั้นทักษะการมีเหตุมีผลจึงสำคัญ อย่างที่สองหลังจากที่คุณรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้ว คุณจะต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม หลังจากนั้นก็นำเอาวิธีนั้นมาทำการแก้ปัญหา

Show More
Back to top button