ไลฟ์สไตล์

6 เหตุผลที่คนส่วนใหญ่กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจหลังจากเกษียณแล้ว (ตอนที่ 2)

Thai Trading Focus

6 เหตุผลที่คนส่วนใหญ่กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจหลังจากเกษียณแล้ว (ตอนที่ 2)

การเริ่มต้นทำธุรกิจอาจเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้เกษียณอายุแล้ว ซึ่งยังอย่างน้อย 6 เหตุผลที่หลายคนต้องการจะเริ่มทำธุรกิจหลังจากที่พวกเขาเกษียณอายุแล้ว หรือหลังจากที่พวกเขาออกจากงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

4. เพิ่มแหล่งรายได้

คุณอาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายลงหลังจากที่คุณเกษียณอายุแล้ว ธุรกิจขนาดเล็กสามารถที่จะช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะนำไปชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบิล, ชำระหนี้ หรือแม้แต่เอาไว้เป็นเงินเก็บที่สามารถใช้ได้ในยามฉุกเฉิน

คุณสามารถที่จะทำอาชีพที่คุณทำอยู่แล้ว มาสร้างเป็นธุรกิจของคุณเองได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นนักวิชาการ คุณก็สามารถที่จะเลือกใช้ทักษะที่คุณมี แนะนำผู้คนในสายอาชีพเดียวกันได้

5. รักษาตราสารเพื่อสังคมที่เป็นสุขหรือ Social Bonds

การรักษา social bonds เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงวัย เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการดำรงชีวิตของวัยนี้ และเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกโดดเดี่ยวและเศร้าหมอง การออกจากงานอาจหมายถึงการหยุดพบปะสังสรรค์หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

การเริ่มต้นทำธุรกิจ คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาข้างต้นนี้ได้โดยการปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า, ซัพพลายเออร์, ผู้บริหาร และผู้ที่ทำอาชีพอื่นๆ ได้

6. มีบทบาททางสังคม

คุณสามารถอะไรได้หลายอย่างเพื่อสังคมรอบๆตัวคุณ ยกตัวอย่างเช่น การเป็นอาสาสมัครตามโรงเรียน, โรงพยาบาล, การเมือง, การรับบริจาคให้กับสัตว์ และอื่นๆ อีกมากมาย

การเป็นผู้ประกอบการนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือการเปลี่ยนความคิดหรือ mindset ของตนเองก่อน ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้หรือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับชีวิต พวกเราสามารถที่จะบอกคุณได้เลยค่ะว่า คุณก็สามารถทำได้ ถ้าคุณต้องการ

การหันมาเป็นผู้ประกอบการหลังจากเกษียณแล้วนั้นเป็นแผนการเกษียณที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากการทำธุรกิจจะทำให้คุณสามารถควบคุมชีวิตและอนาคตให้เป็นไปตามแผนได้

Show More
Back to top button