ไลฟ์สไตล์

ประวัติวันสตรีสากล

Thai Trading Focus

ประวัติวันสตรีสากล

International Women’s day หรือวันสตรีสากลนั้น ถูกกำหนดให้เป็นวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งสำหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่รู้จักวันนี้มากนัก แต่ที่ต่างประเทศนั้นให้ความสำคัญกับวันนี้มากเลยครับ ด้วยเหตุนี้ เรามาดูประวัติความเป็นมาของวันสตรีสากลกันดีกว่า

ความเป็นมาของวันสตรีสากล

วันสำคัญวันนี้ เกิดขึ้นมาจากการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของสตรี ซึ่งในอดีตนั้นถูกกดขี่และได้รับความไม่เท่าเทียมกับเพศชาย โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1909 ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้เกิดการรวมตัวของกลุ่มแรงงานผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในโรงงานเย็บผ้า เพื่อเดินขบวนเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมจากการถูกใช้ให้ทำงานอย่างหนักถึงวันละ 16-17 ชั่วโมง อีกทั้งยังได้รับอัตราค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งนี่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนด้านสิทธิสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งระหว่างการชุมนุมนั้น ก็มีการลอบวางเพลิงโรงงานเย็บผ้า และมีการใช้กำลังสลายการชุมนุม จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 119 คน

ประวัติวันสตรีสากล

จนกระทั่งปี ค.ศ. 1910 จึงได้มีการจัดประชุมสมัชชาแรงงานสตรี ณ ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้มีปากมีเสียง โดยมีการตัวแทนสตรีจำนวน 100 คน จาก 17 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม และปีต่อมาจึงมีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น การต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรียังคงดำเนินต่อไปในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก และในที่สุดปี 1975 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้มีการจัดงาน “วันสตรีสากล” ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อส้รางความตระหนักรู้ถึงความสำคัญกับบทบาทและสิทธิของสตรีทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นชาย หรือหญิง หรือเพศไหนๆ สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเราล้วนเป็นมุษย์ครับ ดังนั้น เราจึงควรมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน และอย่าปล่อยให้คำว่าเพศมาตีกรอบความคิดและความสามารถของตน

Show More
Back to top button