การตลาดการลงทุน

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคืออะไร

Thai Trading Focus

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคืออะไร

โลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ วัน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ประชากร ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ลดลงอย่างยากจะเพิ่มขึ้นได้ ก็คือทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ และนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นมา เศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร? มีข้อดีอย่างไรบ้าง เรามาดูกันครับ

เศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร?

หากถามเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคืออะไร? อย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่า ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งที่ลดลงสวนทางกับการพัฒนาของโลก และการเกิดของผู้คน สังเกตุง่าย ๆ คือเมื่อก่อนนั้น ป่าไม้ แร่ธาติ สัตว์ป่า น้ำมัน และทรัพยากรณ์ธรรมชาติต่าง ๆ นั้น มีจำนวนมากมายกว่าปัจจุบันหลายเท่า แต่ก็เริ่มจะหมดลงไปในทุกวัน ๆ ตามยุคสมัยเพราะการใช้สอยของมนุษย์ และหากเรายังไม่ลงมือทำอะไรสักอย่าง แน่นอนว่าคนรุ่นหลังจะต้องเผชิญกับความยากลำบากเพราะขาดแคลนทรัพยากรณ์อย่างแน่นอน ดังนั้น แนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” จึงถือกำเนิดซึ่ง

ความยั่งยืน คือการที่คนในยุคปัจจุบันจะต้องมีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงคนในรุ่นต่อ ๆ ไป โดยมีเป้าหมาบที่จะรักษาทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปสู่คนในรุ่นหลังนั่นเอง และหากถามว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร ผมก็ขอตอบว่า มันคือแนวคิดทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกันกับหลักความยั่งยืนนั่นเองครับ

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคืออะไร

หากเราลงรายละเอียดต่อไปอีกว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร มันก็คือ Circular Economy อันเป็นแนวทางการทำธุรกิจสมัยใหม่นั่นเอง เพราะหากนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของโลกเติบโตในลักษณะเส้นตรง (Linear Economy)  นั่นก็คือเราผลิตในลักษณะของการตักตวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติให้ได่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนจะนำทรัพยากรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการผลิต เพื่อขายให้ลูกค้านำไปใช้งาน และกระบวนการเส้นตรงนี้ ปลายทางของผลิตภัณฑ์เมื่อหมดประโยชน์การใช้งานแล้ว เราก็จะทิ้งมันไป นั่นก็คือความหมายของการทำระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงนั่นเอง

แต่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนั้นต่างออกไป เพราะแน่นอนว่าหากเรายังคงดำเนินเศรษฐกิจแบบเส้นตรง ในอีกไม่ช้าทรัพยากรณ์ธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เราใช้สอยก็จะหมดไปได้ ดังนั้น การหมุนเวียนจึงมาช่วยทำให้วงจรชีวิตของวัตถุดิบนั้นยาวนานมากยิ่งขึ้น

กล่าวได้ว่า เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แทนที่จะทิ้งไปเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภคนั่นเอง

และนี่ก็คือคำตอบของคำถามที่ว่า เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคืออะไรครับ ซึ่งหากให้ผมสรุปสั้น ๆ แล้ว ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ ก็คือการที่เราเปลี่ยนจุดหมายปลายทางของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่ใช้แล้วทิ้ง ก็กลายเป็นนำมารีไซเคิล รียูส ในส่วนที่ยังใช้งานได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการแสวงหาทรัพยากรณ์ธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังให้มีทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นเองครับ

Show More
Back to top button