การตลาด

 การตลาดในรูปแบบดิจิตอล: แตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างไร?

Thai Trading Focus

การตลาดในรูปแบบดิจิตอล: แตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างไร?

การตลาดในรูปแบบดิจิตอลเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงกลยุทธ์, เทคนิค และทักษะเฉพาะตัวในการทำการตลาดให้กับตัวสินค้าและบริการด้วยการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อมีเดียในรูปแบบดิจิตอล

ในปัจจุบันพวกเราอยู่ในยุคของดิจิตอล ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีในรุปแบบนี้จึงไมไ่ด้เป็นอันไรที่น่าแปลกสำหรับทุกคน บริษัทและองค์กรหลายแห่งต่างก็ใช้กลยุทธ์นี้ในการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการของพวกเขา และสำหรับใครที่ไม่ได้กลยุทธ์นี้ พวกเขาจะต้องเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งอย่างแน่นอน

ยุคดิจิตอลนี้ทำให้พวกเราสามารถท่องไปในที่ต่างๆ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหน พวกเราสามารถค้าหาร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านค้าเล้กๆ และสถานที่ต่างๆ อีกมากมาย ที่พวกเราต้องการจะไป เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้สามารถทำให้ร้านค้าต่างๆ เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และมากกว่าการตลาดในรูปแบบเดิม

การตลาดแบบดั้งเดิมคืออะไร?

การตลาดแบบดั้งเดิม ไม่ใช่การตลาดที่นำเอาดิจิตอลมาใช้หรือเป็นการตลาดแบบออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การทำการตลาดผ่านโปสเตอร์, หนังสือพิมพ์, โบรชัวร์, บอร์ด, แผ่นพับ อื่นๆ กลยุทธ์นี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าสูงอายุและลูกค้าที่อยู่ระแวกใกล้เคียง เนื่องจากลูกค้าสูงอายุมักจะไม่ค่อยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่นัก ดังนั้นการทำการตลาดแบบดั้งเดิม จึงเป็นเทคนิคที่เก่า แต่เชื่อถือได้

แต่ในประเทศอินโดนีเซียและบริษัทที่กำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ ประชากรส่วนมากมักจะเป็นวัยเด็ก เพราะฉะนั้นการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากขึ้นในยุคนี้ด้วยการทำการตลาดแบบดิจิตอลจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง ถ้าบริษัทไหต้องการที่จะเข้าถึงลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น คุณก็อาจจะนำเทคนิคการทำการตลาดของทั้งสองแบบนี้มาผสมผสานกัน เนื่องจากการตลาดที่ดีเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองกลยุทธ์นั่นเอง

การตลาดรูปแบบดิจิตอลเป็นทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับยุคสมัยนี้ และในอนาคตก็จะยังคงมีบทบาทเป็นอย่างมาก หรือแม้กระทั่งในช่วงที่เกิดโรคระบาดในตอนนี้เช่นเดียวกัน

Show More
Back to top button